Læringsmiljø, språk og lesing

Om prosjektet

Formålet med denne studien er å undersøke effekten av en 10 ukers integrert intervensjon (undervisningsopplegg) i 4. og 5. klasse. Det benyttes et eksperimentelt pre-post test design med 2 posttester med 5 måneders intervall for langtidseffekter. Antall elever i eksperimentgruppen er ca. 200. Antall elever i kontrollgruppen ca. 100. Mulig oppfølgning av elever med lav skåre i vokabular mellom 1. og 2. posttest.

Vi er interessert i å studere virkningen av intervensjonen på tre hovedområder:

  • Faglig utvikling
  • Elevens innstilling
  • Læringsmiljø                                                                                             

Prosjektgruppen består av:

Fra Atferdssenteret, UiO:

Anne Arnesen og Wilhelm Meek-Hansen

Fra Institutt for spesialpedagogikk, UiO

Jørgen Frost, Bente Hagtvet, Hanne Hjetland, Ernst Ottem og Vigdis Refsahl

Fra Mikroverkstedet:

Unni Skumsrud

 

Publisert 13. feb. 2014 14:41 - Sist endret 16. jan. 2015 08:28