Muslimske foreldres begrunnelse for og erfaring med skolebytte fra nærskolen til kristne privatskoler

Hvorfor søker noen muslimske foreldre sine barn til  kristne private grunnskoler?

Hvilke grunner oppgir muslimske foreldre som har fått innvilget skolebytte til kristne privatskoler for deres valg, og hva er deres erfaringer med dette skolebytte? ( Illustrasjonsfoto: Colourbox )

Om prosjektet

Formål 

Formålet med prosjektet er å fremskaffe så detaljerte beskrivelser som mulig av foreldrenes begrunnelse for å søke om skolebytte til kristne privatskoler og deres erfaringer med et slikt bytte.

Problemstilling

Hvilke grunner oppgir muslimske foreldre som har fått innvilget skolebytte til kristne privatskoler for deres valg, og hva er deres erfaringer med dette skolebytte?

Metode

Kvalitative forskningsintervju med begge foreldre. Intervjuene vil enten bli tatt opp som audio- eller videofil. Utvalget vil bestå av frivillig rekruttering av foreldrepar fra tre kristne privatskoler i Osloregionen. Det vil være foreldre til barn på barne- og ungdomstrinnet. Rekrutteringen vil gå gjennom skoleledelsen. 

Publisert 12. jan. 2018 09:27 - Sist endret 8. mai 2019 14:26