Deltakere i Muslimske foreldres begrunnelse for og erfaring med skolebytte fra nærskolen til kristne privatskoler

Navn Telefon E-post Emneord
Ivar Morken Førsteamanuensis +47 22858123 ivar.morken@isp.uio.no Kultur, Migrasjon, Sosialisering, Funksjonshemning, Normalitet, Avvik, Skolebytte
Steinar Theie +47 22858058 +47 90841167 (mob) steinar.theie@isp.uio.no