English version of this page

Development of numeracy and literacy in children - forprosjekt (avsluttet)

Målet med dette forprosjektet var å legge grunnlaget for en lengre studie som har som mål å forstå hvorfor noen barn strever med lesing og matematikk og forstå hvorvidt og hvordan de to ferdighetene utvikles i et samspill gjennom skoleårene. En slik forståelse vill være viktig ikke bare for teoriutvikling, men også for å  tilpasse undervisning til den enkelte samt å utvikle tiltak for å forebygge og avhjelpe vansker.

Gutt ved kritttavle

(Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Dette forprosjektet var forløper for forskningsprosjektet NumLit - Development of numeracy and literacy in children som er finansiert av FINNUT-programmet i Norges Forskningsråd.

Forprosjektet var finansiert av Institutt for spesialpedagogikk (2017-2018).

For mer informasjon om forprosjektet, gå til den engelske nettsiden.

Publisert 10. nov. 2017 14:12 - Sist endret 8. apr. 2020 09:45