English version of this page

Preventing and Improving Special Needs Education in Children with Language Problems: A Campbell Review and Randomised Controlled Trials

Denne studien vil undersøke hvordan vi best kan forebygge og behandle lærevansker iblant barn med forsinket språkutvikling.

bilde av barn i barnehagen

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Bakgrunn

Å være i stand til og forstå og å bruke språket aktivt er en forutsetning både når det gjelder skoleprestasjoner og deltagelse i samfunnet. Dessverre er det mange barn innenfor gruppen med spesielle behov og spesialundervisning som strever med dette. Flere tidligere studier gir imidlertid grunn til optimisme: med tilrettelagte tiltak er det mulig å forbedre barns språkforståelse. Det er imidlertid stort behov for studier av dette når det gjelder barn med spesielle behov.

Om prosjektet

Studien består av tre undersøkelser: Først skal vi systematisk oppsummere tidligere studier som er gjort. Deretter vil vi gjøre en undersøkelse av om et tiltak i barnehage kan forebygge senere vansker og spesialundervisning hos de som har forsinket språkutvikling. Tilslutt skal vi se på hvorvidt det er mulig å forbedre utbyttet fra spesialundervisning ved hjelp av språkstimulering.

Finansiering

Prosjektet er finansiert gjennom Norges forskningsråds program for forskning og innovasjon i utdanningssektoren FINNUT.

 

 

Publisert 6. aug. 2014 08:59 - Sist endret 8. mai 2019 14:28

Kontakt

Monica Melby-Lervåg

Institutt for spesialpedagogikk             

P.b. 1140 Blindern                                  

N-0318 Oslo                                       

Telefon: + (47) 22 85 81 38

E-post:
monica.melby-lervag@isp.uio.no