Selvbestemmelse for elever med lett utviklingshemming (ph.d-prosjekt)

Formålet med dette forskningsprosjektet er å undersøke hvordan vi kan fremme selvbestemmelse for elever med lett utviklingshemming.

Høy grad av selvbestemmelse er knyttet til bedre selvopplevd livskvalitet, økt deltakelse i sosiale aktiviteter, mer selvstendighet i bosituasjonen, og høyere grad av deltakelse i arbeidslivet (Illustrasjonsfoto: Colourbox).

Bakgrunn

Selvbestemmelse er et komplekst konsept, som forutsetter flere forskjellige delferdigheter, deriblant:

 • å kunne uttrykke preferanser
 • ta valg, sette mål for seg selv
 • lage planer for måloppnåelse
 • regulere og evaluere egen innsats mot et selvvalgt mål og
 • å kunne hevde seg selv og sine rettigheter

Høy grad av selvbestemmelse er knyttet til bedre selvopplevd livskvalitet, økt deltakelse i sosiale aktiviteter, mer selvstendighet i bosituasjonen, og høyere grad av deltakelse i arbeidslivet.

Til tross for at selvbestemmelse ser ut til å være viktig for hvordan voksenlivet blir, har elever med utviklingshemming lavere grad av selvbestemmelse enn elever uten utviklingshemming. Derfor er det viktig å finne intervensjoner som kan fremme selvbestemmelse hos elever med utviklingshemming.

Om prosjektet

Dette doktorgradsprosjektet består av to deler:

 1. En validering av AIR Self-Determination Scale. AIR Self-Determination Scale er et amerikansk spørreskjema som kartlegger selvbestemmelse. Hvis vi vil undersøke effekten av en intervensjon for å fremme selvbestemmelse, er det viktig å ha et godt kartleggingsverktøy som måler det vi er ute etter å måle, nemlig selvbestemmelse. I denne delen av studien undersøkes det om den norske versjonen av AIR egner seg til dette formålet.
 2. En intervensjon med The Self-Determined Learning Model of Instruction (SDLMI). SDLMI er en elevsentrert undervisningsmodell som involverer elever gjennom hele læringsprosessen: Dette innebærer at elevene blant annet velger personlig relevante opplæringsmål for seg selv, og utvikler planer for å oppnå disse målene. I denne delen av prosjektet undersøkes effekten av SDLMI for å fremme elevsentrert læring og selvbestemmelse for elever med utviklingshemming i ungdomsskolen. Det anvendes et single-case eksperimentell design, med multiple baseline. Seks elever og deres tre lærere deltar i denne studien.

Prosjektets varighet er fire år, fra 1.august 2015 til 31.juli 2019.

Publikasjoner

 • Garrels, V. (2016). Goal setting and planning for Norwegian students with and without intellectual disabilities: Wishing upon a star? European Journal of Special Needs Education, Online first, Open Access.
 • Garrels, V. & Granlund, M. (2017). Measuring self-determination in Norwegian students: adaptation and validation of the AIR Self-Determination Scale.  European Journal of Special Needs Education, Online first, Open Access.

Instrumenter

Veiledere

 • Hovedveileder: Prof. Mats Granlund (Universitetet i Oslo, Jönköping Universitet)
 • Medveileder: Prof. Susan B. Palmer (Kansas University)
Publisert 21. aug. 2017 10:55 - Sist endret 18. okt. 2019 11:02

Kontakt

Veerle Garrels, Stipendiat ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO