Spesialpedagogisk rådgivning, den spesialpedagogiske tiltakskjeden og inkludering

På hvilke måter påvirker møtene og dialogene effekten av spesialpedagogiske rådgivningsprosesser til det bedre eller det verre?

Selvinnsikt i psykososiale vansker gjennom spesialpedagogiske rådgivningsprosesser? (Illustrasjon: Bjørg Thorhallsdottir)

Formål

Prosjektet utvikler kunnskap om hvordan barn og unge med psyko-sosiale vansker kan gjennom god spesialpedagogisk rådgivning innenfor den spesialpedagogiske tiltakskjeden, forstå seg selv og dermed håndtere inkludering i vanlige klasser.

Foreløpige problemstillinger

  • Hvilken betydning kan elevers selvinnsikt ha på effekten av spesialpedagogiske tiltak?
  • På hvilke måter kan spesialpedagogisk rådgivning bidra til elevers utvikling av «eierskap» og selvinnsikt i forhold til sitt skoleliv og utdannelse?
  • Kan det å møte og anerkjenne egen annerledeshet, styrke og/eller utløse krefter og nye læringsmuligheter?

Metode

Kvalitativ design basert på kasusanalyse

 

 

Publisert 24. nov. 2017 13:41 - Sist endret 18. feb. 2019 13:17

Kontakt

Liv Lassen, professor emerita, Institutt for spesialpedagogikk, UiO