Systematisering av Praksis i Tilpasset og Inkluderende Opplæring (TIO)

Hvordan kan systematisering av nåværende praksis være grunnlag for å igangsette innovasjonsarbeid og hvordan bidrar implementering av innovasjonen til å forbedre og utvikle skolens praksis?

Et av delspørsmålene er: Hvordan praktiserer skolen tilpasset opplæring i dag innenfor de grunnleggende ferdighetene lesing og skriving i alle fag? (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Om prosjektet

Formål

Formålet med prosjektet er å systematisere de utvalgte skolenes praksis i tilknytning til tilpasset og inkluderende opplæring innenfor utvalgte utviklingsområder som skolen ønsker å satse på og følge opp allerede pågående utviklingsarbeid.

Problemstilling

Det overordnede forskningsspørsmålet er: Hvordan kan systematisering av nåværende praksis være grunnlag for å igangsette innovasjonsarbeid og hvordan bidrar implementering av innovasjonen til å forbedre og utvikle skolens praksis?

Delspørsmål: 

  1. Hvordan praktiserer skolen tilpasset opplæring i dag innenfor de grunnleggende ferdighetene lesing og skriving i alle fag?
  2. Hvordan er skolenes nåværende praksis innenfor lesing og skriving og hvordan kan dette danne grunnlag for å igangsette innovasjonsarbeid på skolen?
  3. Hvordan gjennomføres innovasjonsarbeid på skolen og på hvilke måter fører dette til forbedring av praksis?

Metode

Det benyttes aksjonsforskningsdesign, hvor skolen og forskerne sammen setter i gang aksjoner ved skolen, hvor målet er å undersøke hvordan disse bidrar til utvikling og forbedring av skolens praksis i arbeidet med å realisere den overordnede visjonen om tilpasset opplæring.

Publisert 26. jan. 2018 10:18 - Sist endret 8. feb. 2020 14:31