Brante og Anmarkrud (2021): Gode digitale lesestrategier

Eva Wennås Brante og Øistein Anmarkrud har skrevet boka "Gode digitale lesestrategier" på forlaget Capellen Damm Akademisk.

bilde av bokomslaget - en liten gutt som sitter og leser på skjerm

Forfattere

Eva Wennås Brante og Øistein Anmarkrud

Forlagets omtale av boken

Alle elever skal i dag bruke tekster de finner på nettet i sin læring. Den digitale lesekonteksten gir elevene andre utfordringer enn når de arbeider med tradisjonelle skoletekster, og forskning viser at elevene trenger å lære lesestrategier som ruster dem til oppgaven.

Denne boka presenterer gode digitale lesestrategier fra de enkle til de mer avanserte: 1) strategier for å finne informasjon på nettet som er relevant og troverdig; 2) strategier for å forstå nett-tekster i lys av kildeinformasjon og på tvers av ulike tekster og teksttyper og 3) strategier for å formidle informasjon fra nettet slik at kildebruken underbygger egne argumenter i oppgaver og presentasjoner.

Forfatterne viser hvordan elever kan utvikle kompetanse i kritisk kildevurdering, også kalt kritisk literacy, fra mye støtte fra læreren til gradvis mer selvstendighet.

Boka inneholder konkrete tips til undervisningsopplegg og arbeidsverktøy som er prøvd ut i norske klasserom. Eksemplene er fra ulike fag i videregående skole, og lærere kan enkelt tilpasse dem til sin egen strategiundervisning i andre fag og på andre klassetrinn. Arbeidsskjemaene i boka kan lastes ned fritt fra fanen "Tilleggsmateriell".

Publisert 15. feb. 2021 13:43 - Sist endret 15. feb. 2021 13:51