Høringsuttalelser

Publisert 15. juni 2017 15:26

Høringsuttalelse om forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen som skal erstatte gjeldende Generell del og Prinsipper for opplæringen:

Overordnet del – verdier og prinsipper