Jonasprisen 2010 til Leser søker bok

Allianseorganisasjonen Leser søker bok fikk Jonasprisen 2010 for fremragende arbeid for å bedre tilgangen på tilrettelagt litteratur for alle.

Prisvinner Anne Marit Godal og komitéformann Sven Nilsen. Foto: Marte Holhjem

Under ”Spesialpedagogisk dag” 12. oktober ble den årlige Jonasprisen tildelt organisasjonsalliansen Leser søker bok.

I dagens Norge har mer enn en million mennesker vanskeligheter med å lese vanlig tekst. Juryen fremhever at det er særlig verdifullt at Leser søker bok (LSB) aktivt medvirker til at det blir laget tilrettelagte bøker for disse leserne ved å gi støtte til forfattere, illustratører og forleggere.

Litteraturtilbud til alle

Selv sier daglig leder Anne Marit Godal at deres historie startet med viljen til å bidra til et litteraturtilbud til alle. Noen ildsjeler satt seg ned og sa: Ja, dette må det være mulig å gjøre noe med. Og det viste det seg at det var. Ved siden av å starte en bred allianse der flere norske organisasjoner bidrar, blant annet forlag, forfattere og oversettere, designere og illustratører, biblioteker, fagforbund og interesseorganisasjoner for personer med funksjonshemning, har Leser søker bok også opprettet et samarbeid med folkebibliotekene.Gjennnom dette samarbeidet med folkebibliotekene har også de som heller ikke kan lese tilrettelagte tekster fått tilgang til litteraturens verden. Ved hjelp av nettverket Bok til alle har de opprettet en ordning med leseombud, det vil si frivillige som leser høyt for svake lesere i regelmessige lesestunder.

I sin tale forteller professor Sven Nilsen at det er Jens Bjørneboes roman om Jonas som har gitt navn til prisen. Jonas, som er bokas hovedperson, fremstilles som et offer i skolesystemet. Jonas hadde lesevansker og skolen sto uten kompetanse til å hjelpe ham. Det å ikke kunne lese ble skjebnesvangert for hans videre utvikling, og konsekvensene ble store for hans videre liv og skolegang. Romanen er på denne måten en viktig påminnelse om betydningen av å kunne lese.

Med dette passer det godt å gi Jonasprisen for 2010, som er det nasjonale leseåret, til Leser søker bok for dens arbeid for å øke mulighetene for at alle kan få tilgang til litteratur, mener juryen.

- Annerkjennelsen er viktig

På spørsmål om hva det betyr for organisasjonen å få en slik pris sier Anne Marit Godal: – Annerkjennelsen fra et fagmiljø er viktig for oss. Fagkunnskapen viktig, og har foreløpig ikke vært veldig tilstede i arbeidet vårt. Vi har bevisst valgt å fokusere på litteraturen i seg selv. Slik tenker vi at prisen kanskje kan være en viktig brobygger over til fagområdet.Vi savner å ha forskning i ryggen og tenker at dette er en mulighet til å skape kontakter. Dersom for eksempel studenter vil se nærmere på bøkene våre i forskningssammenheng, er vi veldig innstilt på det!

Se organisasjonens nettsider for mer informasjon.

Om Jonasprisen

Jonasprisen er en ærespris som tildeles av Institutt for spesialpedagogikk, Det utdannings-vitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. Jonasprisen ble opprettet i 1986, med Kong Olav som prisens høye beskytter.

Etter statuttene kan prisen tildeles en person, organisasjon eller institusjon som har gjort en ekstraordinær innsats for å fremme opplysning om funksjonshemmede og funksjonsdiskriminerte og deres vilkår i samfunnet. Det legges særlig vekt på at innsatsen har medvirket til å skape et romsligere og mer tolerant samfunn, hvor menneskelig variasjon og personlige særtrekk vurderes som en berikelse og ikke som et problem. Prisen består av et diplom, et litografi og et stipend.

Blant tidligere prisvinnere kan nevnes Wenche Margrethe Myhre, Arne Skouen, Barne – og Ungdomsavdelingen i NRK Fjernsynet, Finn Carling, Sissel Benneche Osvold, Erik Kvebæk/Torshov Skoles Musikkorps, Ingvar Ambjørnsen, Wenche Foss, Gunnar Stålsett, Margreth Olin, Ola Ødegaard, Edvard Befring, Johan Sæbø, Johann Olav Koss.

 

Av Malin Solli Johansen
Publisert 16. sep. 2010 11:18 - Sist endret 21. mars 2011 11:24