Demokrati på timeplanen

Et av skolens viktigste samfunnsmandat er å bidra til at demokratiet opprettholdes og videreutvikles. I en ny bok introduseres det teoretiske grunnlaget for demokratisk medborgerskap som pedagogisk begrep og pedagogisk praksis.

 

– Hva er demokratisk medborgerskap, og hvordan kan begrepet forstås i en pedagogisk sammenheng?

– Hvordan kan opplæringen i skolen tilrettelegges for at den kan bidra til å styrke elevenes demokratiske kompetanse og forberede dem til å delta som aktive demokratiske medborgere i samfunnet?

Boken Demokrati på timeplanen, skrevet av Janicke Heldal Stray og utgitt på Fagbokforlaget, undersøker nettopp disse spørsmålene. Utgangspunktet for boken er en undersøkelse av Kunnskapsløftet og de politiske ambisjonene samfunnet har formulert for skolen som en demokratisk opplæringsinstitusjon. Teksten tar utgangspunkt både i teoretiske tilnærminger til demokratiet og i praktiske forslag til opplæring som skal fremme demokratisk medborgerskap. Forfatteren diskuterer også forholdet mellom skole og demokrati og hvordan formålsparagrafens intensjoner kan realiseres gjennom opplæringen.

Janicke Heldal Stray er ansatt som forsker ved Institutt for spesialpedagogikk, og er tilknyttet forskerguppen Uro i skolen.

Emneord: Demokratisk medborgerskap
Publisert 31. aug. 2011 15:06 - Sist endret 13. jan. 2015 10:40