Jonasprisen 2011 til Paal-André Grinderud

Paal-André Grinderud fikk Jonasprisen 2011 for sin mangeårige innsats og samfunnsengasjement for barn av alkoholikere.

Prisvinner Paal-André Grinderud. Foto: Marte Holhjem/UiO

I forbindelse med Institutt for spesialpedagogikk sitt 50-års jubileum, ble Jonasprisen delt ut under instituttets semesteråpning i Universitetets Aula 23. august.

Alkoholisert mor

Paal-André Grinderud ble kjent i 1991 da han i programmet "Antenne ti" på NRK fortalte om sin oppvekst med en alkoholisert mor. Han gav også ut sin første bok ”Alene nå igjen” i 1992 om oppveksten sin og satte med dette et søkelys på barn av alkoholiserte foreldre. I 1992 åpnet han Wandasenteret i Drammen for barn av rusgiftbrukere, fagfolk og andre som ønsket hjelp og støtte.

Farens død

Grinderud var bare 10 år da faren døde, noe som førte til at moren fikk store alkoholproblemer. Han har brukt de siste 20 årene på å jobbe frivillig med opplysningsarbeid. Han har vært opptatt av at andre skal få høre om hans erfaringer og også viktigheten av at noen bryr seg. Som juryformann Sven Nilsen sa i sin tale: -Han har unik kunnskap, opplevelser og erfaringer fra det å være barn av alkoholisert forelder. Han har latt oss høre barnets stemme og har brukt sine erfaringer som en ressurs for andre. Han har vært en sterk og engasjert stemme i samfunnsdebatten. Som et privatpraktiserende barneombud har han oppfordret oss til å bry oss.

Forsoning

Prisvinneren har holdt en rekke møter, foredrag, skrevet artikler og gitt ut flere bøker. Hans siste bok,  ”En mor ved navn Wanda”, ble gitt ut juni 2011. Boken handler om hans mor og hennes ustabilitet og kjærlighet, vekslingen mellom disse høyst forskjellige følelsene, og hva de gjorde med ham som barn og som voksen. Boken er ingen trist bok, men forfatteren kommer til forsoning med sin mor og sin fortid og bestemmer seg for å lukke dette kapitlet i sitt liv og gå videre med løftet hode, uten skyldfølelse og skam.

Paal-André Grinderud har tidligere fått priser som BarneTV-fondets pris (NRK) og Ildsjelprisen (Det kongelige selskap for norges vel).

Juryens begrunnelse

Jonasprisen for 2011 tildeles Paal-André Grinderud for hans mangeårige innsats og samfunnsengasjement for barn av alkoholikere. Grinderud har brukt sine egne erfaringer som en ressurs i arbeidet for andre i samme situasjon. Han har lenge vært en modig og tydelig stemme i samfunnsdebatten rundt oppvekstforholdene til barn og unge med en utsatt og sårbar tilværelse, og har på en unik måte bidratt til å få fram barne-perspektivet på den type utfordringer han har opplevd. Grinderud har med sin stemme bidratt til større åpenhet og forståelse rundt vanskelige og skambelagte problemer, og formidlet en innsikt som er viktig for å øke innsatsen for forebygging, hjelp og støtte. Ved sitt eksempel og engasjement har han formidlet mulighetene for verdighet og mestring, og bidratt til å øke toleransen og romsligheten i samfunnet.

Barn av alkoholikere

Alkohol er det desidert mest utbredte rusmiddelet i Norge og de fleste andre land. Innenfor EU har man anslått at om lag hvert 6. tilfelle av barnemishandling og omsorgssvikt skyldes alkohol, og at mellom seks og tolv prosent av barn og unge lever i familier med alkoholproblemer. Barn som vokser opp i familier med rusproblemer har en forhøyet risiko for psykiske helseproblemer, atferdsvansker og egne rusproblemer (Statens institutt for rusmiddelforskning, SIRUS).

Om Jonasprisen

Jonasprisen er en ærespris som tildeles av Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. Jonasprisen ble opprettet i 1986, med Kong Olav som prisens høye beskytter.

Etter statuttene kan prisen tildeles en person, organisasjon eller institusjon som har gjort en ekstraordinær innsats for å fremme opplysning om funksjonshemmede og funksjonsdiskriminerte og deres vilkår i samfunnet. Det legges særlig vekt på at innsatsen har medvirket til å skape et romsligere og mer tolerant samfunn, hvor menneskelig variasjon og personlige særtrekk vurderes som en berikelse og ikke som et problem. Prisen består av et diplom og et stipend.

Blant tidligere prisvinnere kan nevnes Wenche Margrethe Myhre, Arne Skouen, Barne – og Ungdomsavdelingen i NRK Fjernsynet, Finn Carling, Sissel Benneche Osvold, Erik Kvebæk/Torshov Skoles Musikkorps, Ingvar Ambjørnsen, Wenche Foss, Gunnar Stålsett, Margreth Olin, Ola Ødegaard, Edvard Befring, Johan Sæbø, Johann Olav Koss og Leser søker bok.

 

Av Marte Holhjem
Publisert 23. aug. 2011 14:42 - Sist endret 26. sep. 2014 07:32