Jubileumsdagen i tilbakeblikk

10. februar 2011 ble en spesiell dag da instituttet feiret at det er 50 år siden Statens spesiallærerhøgskole ble etablert. Ved oppstarten i 1961 var engasjement, omsorg og entusiasme grunnleggende verdier.

Gjesteforeleser professor Susan Tetler. Foto: Marte Holhjem, UiO

Instituttets organisering har opp igjennom årene blitt endret flere ganger inntil det i 1996 ble en del av Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Fagpersoner fra østlandets kompetansesentre, forskere og ansatte ved instituttet var samlet for å feire jubileet og drøfte fremtidige utfordringer og muliheter innenfor fagfeltet.

Etter en varm velkomsttale fra instituttleder Berit Rognhaug ble fagseminaret åpnet. Som professor Reidun Tangen understreket: - Dette seminaret gjør det mulig for forskere på feltet, entusiaster og utøvere til å komme sammen og se på spesialpedagogikk fra ulike perspektiver. Og det var en berikende opplevelse at gjesteforeleserne på seminaret kom fra ulike institusjoner.

Spesialpedagogikk i et nordisk perspektiv

Seminarets første foreleser Susan Tetler, professor ved Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU), presenterte av spesialpedagogikk i de nordiske landene. Selv om organiseringen av fag, skoler og høgskoler varierer en del fra land til land, kom det frem at fagfeltet har felles utfordringer som er gjenkjenbare alle steder. Som professor Tetler understreket strever alle de nordiske landene med å lage skoler som inkluderer alle barn, samtidig som prosessen rundt behandling av barn med medisinske vansker og spesialklasser ikke kan gå ubemerket hen. Det eksisterer derfor en motsetning mellom politiske dokumenter og praktisk gjennomføring. De nordiske sosialdemorkatene ønsker mer mangfold i samfunnet og skolen, mens ensformige standarder innen utdanning er en velkjendt trend. Professor Tetler konkluderer med at disse utfordningene bør bli tatt på alvor og behandlet på forskjellige plan: fra nasjonalt til individuelt. Det var et inspirerende foredrag med teoretiske aspekter og interessante konklusjoner.

Samarbeid med kommunale myndigheter

Seminaret fortsatte med Hilde Graff, leder for Barne- og ungdomsavdelingen i Bydel Sagene, Oslo kommune. Samarbeidet mellom Institutt for spesialpedagogikk og Bydel Sagene har vart i ca 10 år og har absolutt vært fruktbart for begge parter. Majoriteten av de ansatte ved Bydel Sagene har formell utdanning fra ISP, og studenter ved fra instituttet har mulighet til å ha praksis i kommunen.

Innlegget var fullt av varme ord rettet til instituttet, og Graff ga tydelig uttrykk for håp om videre samarbeid.

Studentene om ISP

Studentene har alltid spilt en stor rolle i driften av av instituttet. De er tross alt hovedårsaken til at det eksisterer. En del av fagseminaret var derfor forbeholdt bidrag fra studenter og doktorgradsstipendiater. De delte sine positive erfaringer med ISP, deriblandt beundring over åpne og vennlige vitenskapelige ansatte som til en hver tid var klare til å hjelpe enten det gjaldt teoretiske spørsmål eller store internasjonale prosjekt. Slike ord har altid holdt ISP i gang, uansett utfordringer, og det er stort å se at studenter og doktorgradsstipendiater blir hørt.

Direktør for Utdanningsetaten i Oslo kommune om spesialundervisning i skolen

Astrid Søgnen, direktør for Utdanningsetaten i Oslo kommune, har bred erfaring når det kommer til skole og barn med spesielle behov. Oslo er en flerkulturell by og tilbyr utdanning til barn med ulike bakgrunner. Hun understreket at i hennes øyne kan spesialpedagogikk og undervisning defineres som spesielt god undervisning, hvor en lærer bruker tid og oppmerksomhet på hver enkelt elev. Ifølge Søgnen, kan slik god undervisning gi gode resultater og forbedre trygghetsnivået til barn med ulik bakgrunn. - Norge ligger bak andre nordiske land på flere internasjonale tester, men nettopp dette har fått skolene og lærerne til å våkne og fått dem til å se på undervisning fra et annet ståsted, og det er positivt, sier Søgnen. Hun er overbevist om undervisningen ved skolene må være kunnskap- og bevisbasert, og det er der instituttets ledende forskning på feltet kommer inn. Instituttet og kommunen er derfor spent på fremtidig samarbeid på et så viktig felt som spesialpedagogikk.

Overrekkelse av jubileumsskriftet

Seminaret ble avsluttet med overrekkelsen av spesialutgaven av fagtidsskriftet "Spesialpedagogikk”. Redaktørene hadde jobbet hardt for å gjøre denne utgaven interessant og vitenskapelig på samme tid.

Berit Rognhaug med et rykende ferskt eksemplar av spesialutgaven av jubileumsskriftet. Foto: Marte Holhjem, UiO

Instituttleder Berit Rognhaug mottok det første eksemplaret av jubileumsskriftet, og sa samtidig at det var det tredje store jubileet til instituttet.  - Selv om mange av instituttets grunnleggere ikke er her sammen med oss idag har vi håp om en ny generasjon med forskere og utøvere. Det er nå 35 doktorgradsstipendiater tilknyttet instituttet, hvorav 19 er ansatt her. De er forskningsfeltets fremtid, sa Rognhaug. Alle studenter ved instituttet vil få hvert sitt eksemplar av spesialutgaven i løpet av de kommende ukene.

Dette er ikke det siste arrangementet i forbindelse med instituttets jubileum. Konferansen “Futures past”  vil bli holdt i mai, så skriv det inn i kalenderene deres allerede nå!

Publisert 23. feb. 2011 10:19 - Sist endret 24. juni 2011 11:03