Ikke lenger tegnspråk og tolkestudier ved UiO

Første uken i juni tok Institutt for spesialpedagogikk farvel både med ansatte og studenter ved tegnspråktolkutdanningen.

Ansatte som slutter: (fra venstre) Kristian Skedsmo, Arnfinn Muruvik Vonen, Turid Weiby, Odd-Inge Schröder og Lise Marie Nyberg. Foto: Marte Holhjem, UiO

Onsdag 1. juni var tidligere forelesere, representanter fra UV-fakultetet, studentrepresentanter, Norges døveforbund, representanter fra Høgskolen i Oslo (HiO) og alle ansatte ved ISP invitert til Rådssalen på UiO. Det ble markert at 15 år med tegnspråk- og tolkestudier ved UV-fakultetet nå er over. 

Nye muligheter

I sin tale la instituttleder Berit Rognhaug vekt på at det kan se ut til at studiene og fagmiljøet får gode vekstvilkår på Høgskolen. -Tegnspråk- og tolkeprogrammet kommer inn i et tolkemiljø. Dessuten ser det ut til at Kunnskapsdepartementet ønsker å styrke utdanningen ved HiO med flere nye studieplasser. Det kan derfor se ut til at departementet ønsker å bygge opp fagområdet innenfor høgskolesystemet. ISP greide det ikke. Og om ikke lenge ligger kanskje studieprogrammet under et nytt profesjonsuniversitet, sa Rognhaug.

Det var mange av de inviterte som hadde lyst til å si noe og blant dem var Hanne B. Kvitvær, forbundsleder i Norges døveforbund. Hun påpekte det store ansvaret Høgskolen nå får, og uttrukte også et ønske om at fagmiljøet blir styrket. 

Knut Patrick Hanevik, dekan ved avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) ønsket de ansatte velkommen til det nye Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). - Det er bare sju stopp med trikken ned til høgskolen, og vi gleder oss kollegialt og faglig til å utvikle et skikkelig tøft tolke- og språkmiljø.

De ansatte som slutter ved ISP fikk hver utdelt den flotteste gaven ved UiO, et glassfat fra Hadeland glassverk med UiO-logo. 

Siste kull

Samme uke var det også markering for tegnspråktolkstudenter som har fullført bachelorutdanningen denne våren. Dette er det siste studentkullet som avslutter utdanningen ved UiO. Famile, venner og kjente var invitert til den årlige tradisjonen. Det ble servert morsomme historier om studentenes tid ved ISP, og en liten privatkonsert med bandet Eva & The Heartmaker stod også på programmet. Årets uteksaminerte kull teller 14 personer som nå går ut i et arbeidsmarked som skriker etter tegnspråktolker.

 

Årets studenter bak fra venstre: Kristin Brustad, Solveig Hugvik, Mari B. Vangen, Elin Flottorp, Fredrik Hiaasen og Andreas Hovd. Foran fra venstre: Kirsten Anika Ottesen, Anne Marte Nesdal, Siri Nærbø, Heidi A. Bjerke, Solfrid Rudningen, Kari Aas Onstein og Thea Staal Larsen. Foto: Marte Holhjem, UiO.

Av Marte Holhjem
Publisert 10. juni 2011 12:58 - Sist endret 10. juni 2011 12:59