Reynell sertifiseringskurs

16. og 17. juni 2011 avholdes Reynell sertifiseringskurs på ISP. Vi ønsker studenter og eksterne interesserte velkommen til å delta på kurs.

Kurset er fulltegnet.

Reynell språktest

Reynell språktest er en standardisert test spesielt beregnet på førskolebarn og barn som språklig fungerer på førskolenivå (1,5 - 6 år). Testen brukes til å utrede barns språkutvikling og kan være et viktig verktøy til utredning av språkvansker. Ved hjelp av små leker og lekesituasjoner er det mulig å få en oversikt over barnets språkforståelse og språkproduksjon. Testen benyttes i Norge og internasjonalt. Den norske utgaven er utarbeidet av Bente Hagtvet og Robert Lillestølen. For å kunne benytte testen kreves det sertifikat.

Kursansvarlig

Stipendiat Silje Hølland, som er faglig ansvarlig for kurset, innehar stor kunnskap om Reynell språktest. Hun jobber med barns språkutvikling i overgangen fra barnehage til skole og stimulering av læring og utvikling gjennom dialog mellom voksen og barn. Hølland er deltaker i forskergruppen Child Language and Learning (CLL).

Kurset

Kurset holdes over to dager med seks timer undervisning hver dag. Det vil blant annet bli gjennomgåelse av Reynellkofferten og egenaktivitet. Hver kursdeltaker må gjennomføre fem tester på barn i aktuell alder. Disse testene sendes til kursleder for godkjenning. Sertifisering/kursbevis sendes ut når testene er bestått. 

Publisert 6. apr. 2011 12:10 - Sist endret 18. feb. 2019 12:52