Gledelige søkertall for ISP

Institutt for spesialpedagogikk er et populært valg blant nye og gamle studenter. Både bachelor- og masterprogrammene har en klar økning i søkermassen sammenlignet med i fjor. Dette er hyggelige nyheter for instituttet.

Foto: sxc.hu

Konkurranse om plassene på bachelorprogrammet

Det er i år 1775 søkere til de 135 studieplassene på bachelornivå. Av disse har hele 302 valgt spesialpedagogikk som førsteprioritet.

- Det er hyggelig å kunne melde om at det til bachelorprogrammet i spesialpedagogikk er god søkning i år. Det er en økning på 8 % fra forrige søknadsrunde. Det er den høyeste økningen ved UV-fakultetet i år, sier fornøyd instituttleder Berit Rognhaug.

Bachelorprogrammet Tegnspråk og tolking, som overføres til Høgskolen i Oslo i løpet av året, har også en god søkning. Med 475 søkere til 12 studieplasser må man kunne si seg svært fornøyd.

Tallenes tale er klar: Stadig flere ønsker å skaffe seg spesialpedagogisk kompetanse.

Forbedret søkertall på masterprogrammet

Søkertallene for masterprogrammet følger også den oppadgående trenden og ser bedre ut i år enn i fjor. Med 355 førsteprioritetsøkere – har man en økning på hele 65 % sammenlignet med fjoråret, og 5 % sammenlignet med 2009.

Studieretningen Psykososiale vansker er den mest populære retningen med flest førsteprioritetssøkere. Retningen har 40 studieplasser og 146 søkere i år. Fordypningen Logopedi følger hakk i hæl med 141 førsteprioritetsøkere til 40 fulltids- og 20 deltidsplasser.

Publisert 5. mai 2011 10:55 - Sist endret 16. jan. 2015 08:30