Studier innen tegnspråk og tolking overføres til Høgskolen i Oslo og Akershus

Fra og med høsten 2011 vil studier og fagmiljø innen tegnspråk og tolking ikke lenger være å finne ved Institutt for spesialpedagogikk.

Foto: UiO

Selv om tegnspråktolkutdanningen har en relativt kort historie sammenlignet med andre utdanninger i Norge, har studier innen tegnspråk en lang historie tilknyttet Institutt for spesialpedagogikk (ISP). Begynnelsen på det hele var i 1987 da det ble startet et tegnspråkstudium ved Statens spesiallærerhøgskole (SSLH). I 1989 startet en ettårig utdanning av "Tolker for hørselshemmede og døvblinde", den gangen med åtte studenter som hadde bestått opptaksprøven.

De 22 årene studier innen tegnspråk og tolking har vært knyttet til henholdsvis SSLH og ISP har søkertallene vært høye. Studiene har vært meget populære, noe som har ført til høye poenggrenser og engasjerte studenter. Dagens studenter teller cirka 65. 

Flyttes til Høgskolen i Oslo og Akershus

I de 15 årene tegnspråkstudier har vært knyttet til UV-fakultetet og ISP har det til stadighet dukket opp spørsmål om studienes fysiske plassering. Det har vært mange runder og diskusjoner, og fra høsten 2011 er det altså en realitet - studier innen tegnspråk og tolking vil ikke lenger være å finne ved ISP. Fra høsten vil studiene ligge under Høgskolen i Oslo og Akershus, avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI). Med dette overføres 4,4 stillinger fra ISP til LUI, og instituttet mister verdifulle merdarbeidere. Vi takker de for deres innsats ved Universitetet i Oslo!

Frem til august 2011 skal spørsmål og informasjon om utdanningen rettes til ISP.

Av Marte Holhjem og Turid Weiby
Publisert 2. mars 2011 10:14 - Sist endret 2. mars 2011 12:18