Gledelig nominasjon til Årets tidsskriftartikkel

Professor Reidun Tangen ved Institutt for spesialpedagogikk ble nominert til Årets tidsskriftartikkel 2010 i Universitetsforlaget.  

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Nominasjon

Tangen ble nominert av Norsk pedagogisk tidsskrift for sin artikkel "Beretninger om beskyttelse. Etiske dilemmaer i forskning med sårbare grupper - barn og ungdom". - Det var utrolig hyggelig, og en stor overraskelse! Det er også en kraftfull inspirasjon til videre arbeid, sier hun.

Professor Reidun Tangen.

Foto: UiO.

Av de 31 nominerte bidragene trakk Audun Dybdal, professor i middelalderhistorie ved NTNU, det lengste strået og ble kåret til vinneren for sin artikkel "Klima og demografiske kriser i Norge i middelalder og tidlig nytid". Artikkelen ble publisert i Historisk tidsskrift.

Etiske utfordringer i forskning med sårbare grupper

I sammendraget av artikkelen skriver Tangen: "Barns behov for beskyttelse stiller forskere overfor etiske utfordringer som arter seg annerledes enn dem man vanligvis møter i forskning med voksne. Etiske retningslinjer, teori og forskningsmetodologi er sentrale kilder til forskningsetisk kunnskap. Like viktig er det å studere konkrete eksempler som sier noe om hvordan forskere har reflektert omkring etiske problemer. Artikkelen omtaler tre prosjekter som belyser etiske dilemmaer i forskning med barn, herunder spørsmålet om forskeres ansvar og mulighet for å avdekke «blinde flekker» i politikk og praksis." Les hele artikkelen på Universitetforlagets hjemmesider.

Nyvinnende og godt formidlet

Gjennom prisen Årets tidsskriftartikkel ønsker universitetsforlaget å fremheve det beste som skrives og publiseres av fagartikler. Kriteriene for utvelgelsen er at artikkelen er faglig nyvinnende og godt formidlet. Det er redaktørene i tidsskriftene som kan nominere én artikkel fra sitt tidsskrift som er publisert foregående år. Forlaget utpeker en jury som på fritt grunnlag kårer en vinner. Forfatteren eller forfatterne av vinnerartikkelen mottar kr 25 000,-.

Av Malin Solli Johansen
Publisert 17. juni 2011 09:44 - Sist endret 7. mars 2014 07:50