Videreutdanningsstudium innen audiopedagogikk tilbake

Institutt for spesialpedagogikk tilbyr studieåret 2011/2012 videreutdanning innen behandling av tinnitus.

Foto: Colourbox

Det er i Norge et betydelig behov for kompetanse til å behandle mennesker med plagsom tinnitus. Den behandlingsformen som i dag er vitenskapelig anerkjent og brukt på verdensbasis, er tinnitus habitueringsterapi. Denne behandlingen bygger på en nevrofysiologisk modell og er en læringsprosess. Gjennom kognitiv bearbeiding, avspenningsteknikker og lydstimulering skal pasientene i samarbeid med behandlere arbeide seg ut av den onde sirkelen de er kommet inn i og således bli kvitt sin tinnitusplage.

Formalutdanning på dette feltet finnes ingen andre steder i Norge.

Gjennomføring

Studiet er på 20 studiepoeng og vil bestå av fem ukessamlinger i løpet av to semestre. Undervisningen vil veksle mellom nettbasert fjernundervisning og obligatoriske studiesamlinger hvor praksis og praksisveiledning inngår.

Målgruppe

Studiet er rettet mot audiopedagoger som arbeider i praksisfeltet, samt andre faggrupper som arbeider med hørselshemmede og/eller tinnitusrammede i Norge og i de andre nordiske landene. Studiet er på masternivå, og for å kvalifisere kreves minimum godkjent relevant bachelorgrad.

Studiet ble første gang tilbudt kalenderåret 2009 og fikk meget positive tilbakemeldinger.

Studiet starter under forutsetning av at det blir nok kvalifiserte søkere.

For mer informasjon, kontakt instituttet.

Publisert 4. mars 2011 13:43 - Sist endret 11. okt. 2013 09:26