Masterprogram med nye muligheter

Fra høsten 2011 vil masterprogrammet i spesialpedagogikk legges opp med to linjer: en for lærere og en for PP-rådgivere. Dessuten blir logopedi arrangert som både heltids- og deltidsstudie, mens audiopedagogikk går som deltidsstudie.  

Foto: UiO

Fram til nå har masterprogrammet i spesialpedagogikk hatt ulike fordypninger. Nå blir det i tillegg to linjer: en linje for pedagogisk-psykologisk rådgivning og en linje for lærere. Linjene får forskjellige opptakskrav, men vil ha en del felles emner og undervisning.

Bakgrunnen for endringen er at ikke alle studentene ønsker å jobbe i PP-tjenesten etter endt utdanning. En god del har lærerutdanning og ønsker seg tilbake til undervisningsarbeid. For å svare på dette har ISP valgt å opprette en linje der kravet om spesialpedagogisk tilleggsutdanning for de som har lærerutdanning utgår. For å kunne gjøre dette tas test-sertifiseringen (Wechsler-batteriet) ut av lærerlinjen.

Linjen for pedagogisk-psykologisk rådgivning vil være lik den eksisterende ordningen, med de samme opptakskravene som i 2010. Blant annet på grunn av økt opptaksramme, regner vi ikke med at disse endringene vil føre til at det blir vanskeligere å få plass på studiet fra 2011, heller ikke for våre bachelorstudenter som ønsker å gå videre til masterstudiet.

Nytt opptakskrav 

Opptakskravet til linjen for lærere er allmenn-, førskolelærer-, faglærer- eller Praktisk-pedagogisk utdanning. Endringen åpner derfor for flere søkere til masterprogrammet i spesialpedagogikk, og disse vil få en utdanning som er bedre tilpasset behovene de møter i skolen.

Studenten vil gå på de samme fordypningene (logopedi, psykososiale vansker, audiopedagogikk, utviklingshemning) som tidligere.

Logopedi deltid og audiopedagogikk  

En annen nyhet er at instituttet fra høsten 2011 planlegger å tilby fordypningen logopedi som både heltids- og deltidsstudie. Instituttet har fått ekstra opptaksrammer på årets statsbudsjett til dette. Deltidsstudiet er kun beregnet på lærere, mens heltidsstudiet er åpent for alle kvalifiserte søkere.

Audiopedagogikk vil gå som deltidsstudie. Begge deltidsstudiene organiseres med ukessamlinger hvor en tar første år av studiet over to år i stedet for ett. Det siste året av masterstudiet tas på fulltid, slik at samlet tid for å gjennomføre programmet blir tre i stedet for de normale to år.

Av Sigurd Hasle og Malin Solli Johansen
Publisert 7. jan. 2011 12:40 - Sist endret 22. juni 2012 10:27