Professor i spesialpedagogikk ny direktør i Språkrådet

Professor Arnfinn Muruvik Vonen er ansatt som ny direktør i Språkrådet.

Professor Arnfinn Muruvik Vonen. Foto: Marte Holhjem, UiO

Det har vært en lang ansettelsesprosess siden Sylfest Lomheim gikk av 1. september i fjor, men nå er det klart at Arnfinn M. Vonen overtar direktørstolen i Språkrådet. Vonen har vært ansatt ved Institutt for spesialpedagogikk siden 1995, og har de siste årene særlig jobbet med tegnspråk og de forskningsutfordringene som tegnspråkene representerer.

Selv om forskningsinteressen den siste tiden har ligget hos tegnspråk, har Vonen bred språkvitenskapelig bakgrunn. Han har blant annet Cand.mag. med russisk og lingvistikk, hovedfag i lingvistikk og en doktorgrad i lingvistikk fra 1994.

På spørsmål om hva som blir viktig for ham i den nye jobben, svarer han: - Det blir viktig for meg å sy sammen Språkrådets gamle og nye oppgaver til en helhetlig, sammenhengende politikk tuftet på solid språkfaglighet. Heldigvis er det gjort et viktig grunnarbeid av både Språkrådet, politiske myndigheter og andre på 2000-tallet med å legge grunnen for en slik helhetlig politikk, formulert i Stortingsmelding nr 35 (2007-2008) Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk.

Viktig forhold mellom norsk og andre språk

Vonen trekker også fram forholdet mellom norsk og andre fremmedspråk som en viktig utfordring i tiden som kommer. - Enkelt sagt består Språkrådets "gamle" oppgaver av arbeid fokusert på det norske språket (forholdet mellom nynorsk og bokmål, rettskrivningsregler osv), mens de "nye" oppgavene handler om forholdet mellom norsk og andre språk i det norske samfunnet. Spesielt viktig er forholdet til engelsk, som truer med å ta over for norsk på noen domener i samfunnet, for eksempel i deler av næringslivet og av forsknings- og utdanningssektoren. Et annet viktig "nytt" område er forholdet mellom norsk og minoritetsspråkene. Språkrådet har fått et særlig ansvar for å ivareta de nasjonale minoritetsspråkene og norsk tegnspråk.

Instituttleder Berit Rognhaug synes nyheten om Vonens ansettelse er svært gledelig. - Arnfinn har vært ansatt ved instituttet i cirka 15 år og har jobbet med tegnspråk. Nå som han blir ny direktør i Språkrådet, vil tegnspråk som selvstendig språk kanskje få nytt fokus.

Vonen forteller at han har lært mye fra begge de to fagområdene som finnes på instituttet - spesialpedagogikk og tegnspråk/tolking. - Kort oppsummert har jeg lært om menneskelig variasjon og mangfold i sin alminnelighet, jeg har lært om tegnspråk og tegnspråkbrukernes situasjon, om utfordringer i forhold til tilgang til og rettigheter til språk og kommunikasjon. Jeg har også lært mye om ledelse gjennom de ulike lederoppgavene jeg har hatt ved ISP, spesielt den perioden jeg var instituttleder. Alt dette tar jeg med meg som ballast inn i den nye jobben, avslutter han.

Av Malin Solli Johansen
Publisert 1. mars 2011 14:24 - Sist endret 9. jan. 2015 08:36