2012

Publisert 3. okt. 2012 08:05

Det er nå nedsatt et ekspertutvalg i spesialpedagogikk. Instituttleder ved ISP, professor Berit Rognhaug, skal lede gruppen.

Publisert 10. sep. 2012 14:21

En ny rapport viser at barn med særskilte behov får høyere karakterer når de inkluderes i den ordinære undervisningen.

Publisert 5. sep. 2012 08:00

Etter mange års hardt arbeid er det nye Peder Sather Center ved University of California, Berkeley, en realitet.

Publisert 22. aug. 2012 14:08

Lars Monsen har fått Jonasprisen 2012 for sin innsats i TV-serien "Ingen grenser". Gjennom sitt engasjement har Monsen «bidratt til økt toleranse og romslighet i samfunnet», heter det i juryens begrunnelse.

Publisert 21. juni 2012 08:32

Håvard Tjora har gått på masterprogrammet Lesing og skriving i skolen som tilbys ved ISP. 19. juni deltok han i Arbeiderpartiets dialogmøte om framtidens kunnskapspolitikk.

Publisert 25. mai 2012 08:14

Fredag 25. mai undertegnet åtte norske universiteter og Norges Forskningsråd formell avtale med University of California at Berkeley for opprettelse av et norsk senter på Berkeley. Liv Duesund ved ISP har vært sentral i arbeidet med å etablere senteret.

Publisert 26. apr. 2012 08:27

Den nordiske døvblindekonferansen ”DØVBLINDES HVERDAG Faglighed - Synlighed – Dokumentation” ble denne uken  arrangert i Oslo med professor emeritus Edvard Befring som en av hovedforeleserne. 

Publisert 19. apr. 2012 10:36

Professor Bente Hagtvet ved Institutt for spesialpedaogikk bidrar i debatten om kartlegging av barn. Debatten fortsetter i Dagbladet - se svar og tilsvar i lenkesamlingen til høyre.

Publisert 12. apr. 2012 15:21

UV-fakultetets IKT-utvalg besluttet å gjennomføre interaktive videobaserte forelesninger på Språk- og leseveilederutdanningen på ISP for høsten 2011. Studenter i Oslo og Akershus, Nøtterøy og på Fosen deltok i pilotprosjektet.

Publisert 21. mars 2012 13:20

Professor Jørgen Frost ved ISP og førsteamanuensis Åse Kari H. Wagner ved UiS svarer i Dagbladet på kritikken av kartleggingsmateriell og program som brukes i barnehager.

Publisert 29. feb. 2012 09:30

- Våre menneskelige ressurser er mer verdifulle enn oljefondet, sier Kjell Skogen, og argumenterer for at det trengs flere tiltak for å gi spesielt evnerike barn tilpasset opplæring.

Publisert 23. feb. 2012 10:13

Professor Liv Duesund har invitert professor David L. Kirp og professor Elliott Turiel til Institutt for spesialpedagogikk. Her skal de holde hver sin forelesning.

Publisert 20. feb. 2012 13:56

Eleven students from ten different countries are staying in Oslo this semester to attend courses at the Department of Special Needs Education as a part of the Erasmus Mundus Joint Master’s Degree Programme in Special and Inclusive Education (EMSIE). 

Publisert 14. feb. 2012 15:14

Det er nå mulig å søke på Master i spesialpedagogikk for høsten 2012. Søknadsfristen er 15. april.

Publisert 13. feb. 2012 11:04

Professor emeritus Edvard Befring ved Institutt for spesialepedagogikk har gitt ut en revidert utgave av sin bok ”Skolen for barnas beste”.