Avtale om opprettelse av The Peder Sather Center for Advanced Study signeres

Fredag 25. mai undertegnet åtte norske universiteter og Norges Forskningsråd formell avtale med University of California at Berkeley for opprettelse av et norsk senter på Berkeley. Liv Duesund ved ISP har vært sentral i arbeidet med å etablere senteret.

Duesund har arbeidet med studentutveksling til Berkeley siden 1997 og med etablering av Peder Sather-senteret fra våren 2006. Sammen med professor Trond Petersen ved UCB har hun ledet arbeidet opprettelsen av senteret.

Senteret vil være knyttet til College of Letters & Science og ha til oppgave å fremme forsknings- og studiesamarbeid mellom Berkeley og de norske institusjonene.

 

Publisert 25. mai 2012 08:14 - Sist endret 23. aug. 2021 09:46