Ny bok av Edvard Befring

Professor emeritus Edvard Befring ved Institutt for spesialepedagogikk har gitt ut en revidert utgave av sin bok ”Skolen for barnas beste”.

Foto: Det Norske Samlaget

Forløsende pedagogikk

Boka med undertittelen ”Kvalitetsvilkår for oppvekst, læring og utvikling” bygger på seks faglige hjørnesteiner: Barn og unges utvikling, læring og læringsteori, oppvekstteori, etikk, pedagogisk idéhistorie, samt studier av hvordan skolen har utviklet seg i Norge. Disse seks hjørnesteinene munner ut i en teori om den forløsende pedagogikken – en modell for en skole som er for barnas beste.

Gode vilkår for læring og utvikling

Teorien klargjør sentrale vilkår for å realisere barns og unges store ressurs for læring og personlig utvikling. Den forløsende pedagogikken er inspirert av den internasjonale barnekonvensjonen som slår fast at alle tiltak for barn skal være til deres beste. Dette har konsekvenser både for vår oppfatning av hva slags læringsressurser barn og unge har, for utformingen av skolemiljøet og for prioriteringene av læringsinnholdet og arbeidsmetodene. Teorien om den forløsende pedagogikken viser at det finnes et stort repertoar av opplegg som gir gode vilkår for læring og utvikling og gir et fornyende perspektiv på skolens møte med barn og unge.

Boka er utgitt på Det Norske Samlaget.

Publisert 13. feb. 2012 11:04 - Sist endret 16. jan. 2017 09:20