Ærespris til Lars Monsen

Lars Monsen har fått Jonasprisen 2012 for sin innsats i TV-serien "Ingen grenser". Gjennom sitt engasjement har Monsen «bidratt til økt toleranse og romslighet i samfunnet», heter det i juryens begrunnelse.

Lars Monsen med prisdiplomet tegnet av Finn Graff. Foto: Ola Sæther/UiO

- Jeg har takket nei til priser tidligere, men denne gangen var jeg ikke i tvil om å takke ja. ”Ingen grenser”  har vært med på å endre folks oppfatning av funksjonshemmede, og er det viktigste jeg har gjort, sier Lars Monsen.

I TV-serien, som er blitt vist i to sesonger på NRK, har Monsen ledet en gruppe funksjonshemmede på en strabasiøs viilmarkseksepdisjon.

I godt selskap

Jonas-prisen er en ærespris som årlig tildeles en person, organisasjon eller institusjon som har gjort en ekstraordinær innsats for å fremme opplysning om funksjonshemmede og funksjonsdiskriminerte i samfunnet.

Tidligere prisvinnere har blant annet vært Wenche Foss, Gunnar Stålsett, Margreth Olin og Johan Olav Koss. Prisen deles ut av Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo og består av et diplom og et stipend.

Engasjert prisvinner

Juryleder, professor Monica Dalen ved Universitetet i Oslo, vektlegger Monsens sterke personlige engasjement som programleder i TV-serien.

- Monsen viser hvordan samhold og omtanke kan gjøre mennesker i stand til å overvinne hindringer av både fysisk og psykisk art og mestre uante ferdigheter.

Jonas-prisen, som ble etablert i 1986, har fått navnet etter Jens Bjørneboes roman "Jonas" fra 1955. Boka setter kristisk søkelys på skolens evne til å inkludere barn med særskilte behov.

Av Øyunn Syrstad Høydal, Camilla Rake
Publisert 22. aug. 2012 14:08 - Sist endret 16. apr. 2018 12:26