Debatten om kartlegging av barn fortsetter

Professor Bente Hagtvet ved Institutt for spesialpedaogikk bidrar i debatten om kartlegging av barn. Debatten fortsetter i Dagbladet - se svar og tilsvar i lenkesamlingen til høyre.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Professor Bente Hagtvet ved ISP og professor og leder ved Center for børnesprog, Syddansk Universitet, Dorthe Bleses tar i innlegget Når usannhet blir sannhet i Dagbladet 4. april til motmæle mot sosiolog Mari Pettersvold og teolog Solveig Østrem ved Høgskolen i Vestfold. Med boka Mestrer, mestrer ikke: jakten på det normale barnet kritiserer de norske kommuners kartlegging av barnehagebarn.

Pettersvold og Østrem hevder at jakten på målbare verdier fører til en standardisering med "det normale barnet" som ideal, og videre at rammene for hva som er normalt er så trange at et hvilket som helst barn risikerer å bli definert som avviker. 

Har ikke hold i forskning

Hagtvet og Bleses viser i sitt innlegg at dette ikke har hold i forskning. De trekker fram at forskning viser:

  • uten rutiner for systematisk språkkartlegging, syns mange førskolelærere det er vanskelig å oppdage barn som trenger intensivert stimulering; barn blir oversett og får ikke tidlig hjelp
  • «å vente og se» når barn strever språklig, gir ofte uheldige utviklingsløp: forsinket språkutvikling predikerer lese- og skrivevansker, lave akademiske prestasjoner og problematferd
  • småbarn er særlig mottakelige for god språklig påvirkning; de kan lære flere språk samtidig
  • intensiverte språklige tiltak i skoleårene kan bare i begrenset grad kompensere for tap av god språkstimulering i førskolealderen

 

Publisert 19. apr. 2012 10:36 - Sist endret 16. apr. 2018 12:25