Professor David L. Kirp og professor Elliott Turiel kommer til ISP

Professor Liv Duesund har invitert professor David L. Kirp og professor Elliott Turiel til Institutt for spesialpedagogikk. Her skal de holde hver sin forelesning.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

David L. Kirp er professor i offentlig politikk ved University of California, Berkeley. Helt fra begynnelsen av sin karriere har professor Kirps store faglige interesse vært knyttet til barn. I sine femten bøker og mange artikler har han tatt opp noen av USAs største sosiale problemer. Mellom valget i 2008 og den formelle innsettelsen var han en del av president Barack Obamas Transition Team.

Elliott Turiel er professor i utdanningsvitenskap ved University of California, Berkeley, og co-director for Institute of Human Development ved samme universitet. Hans forskningsfokus er på sosial og moralsk utvikling. I sin forskning har professor Turiel blant annet studert hvordan barn, unge og voksne, både åpent og skjult, forsøker å opponere mot ulikhet.  I løpet av sin karriere har han utgitt en rekke publikasjoner.

Tid, sted og tema for forelesningene:

Onsdag 23. mai 2012 kl 09:15-12:00, Helga Engs hus auditorium 3,
Elliot Turiel og Liv Duesund: Moral and Social Reasoning: The role of Social Opposition and Moral Resistance.

Torsdag 24. mai kl 09:15-12:00, Helga Engs hus auditorium 3,
David Kirp og Liv Duesund: Children First-policy

 

Publisert 23. feb. 2012 10:13 - Sist endret 28. mars 2012 08:52