Opptaket til master i spesialpedagogikk er nå åpnet!

Det er nå mulig å søke på Master i spesialpedagogikk for høsten 2012. Søknadsfristen er 15. april.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Fordypninger

Ved opptaket til Masterprogrammet i spesialpedagogikk høsten 2012 kan man velge mellom fordypningene logopedi, utviklingshemning og psykososiale vansker. Alle fordypningene går på heltid. I tillegg vil det i samarbeid med Høgskolen i Sogn og Fjordane, avdeling Sandane, bli gitt tilbud om deltidsstudiet spesifikke lærevansker.

Studieretninger

Masterprogrammet har to studieretninger: Studieretning for spesialpedagogisk rådgivning og Studieretning for spesialpedagogisk arbeid i skolen. Opptakskravene er forskjellige for de to studieretningene. Studieretning for spesialpedagogisk rådgivning gir test-sertifisering (Wechler-batteriet) som benyttes mye i PP-tjenesten. Studieretning for spesialpedagogisk arbeid i skolen gir en bredere rådgivning og vurderingskompetanse som mer er rettet mot de som ønsker å jobbe i undervisningsstillinger.

Hvordan søke

Du søker igjennom Søknadsweb. Et utfylt følgeskjema skal i tillegg sendes inn av alle søkere. Søknadsfristen er 15. april.

Gå til programmets sider for detaljert informasjon om opptakskravene.

 

 

 

Publisert 14. feb. 2012 15:14 - Sist endret 31. okt. 2014 08:32