Nytt ekspertutvalg i spesialpedagogikk

Det er nå nedsatt et ekspertutvalg i spesialpedagogikk. Instituttleder ved ISP, professor Berit Rognhaug, skal lede gruppen.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Ekspertgruppen ble nedsatt 11.09.2012 og har følgende sammensetning:

  • Gerd Ebbesen, assisterende kommunaldirektør, representerer barnehagesektoren
  • Jorun Sandsmark, spesialrådgiver utdanning i KS, representerer skolesektoren
  • Knut Ramberg, direktør Huseby kompetansesenter, representerer StatPed
  • Niels Egelund, professor Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU), Nordisk representant innenfor skoleforskning og spesialpedagogisk forskning
  • Berit Rognhaug, instituttleder/professor, representerer spesialpedagogisk utdanning og forskning, leder av ekspertgruppen

Basis for ekspertgruppens arbeid ligger i Stortingsmelding 18 (2010-2011) Læring og fellesskap, som er vedtatt av et enstemmig Storting.

Utfordrende mandat

- Mandatet er utfordrende og interessant: å gi Kunnskapsdepartementet råd om fremtidige utdanninger i spesialpedagogikk som skal være forsknings- og kunnskapsbaserte i et livsløpsperspektiv, forteller Rognhaug.

Ekspertgruppen skal også vurdere hvilken forskning som må til for å sikre et oppdatert kunnskapsgrunnlag for utdanningene og for de oppgavene spesialpedagogene skal utføre i barnehage, skole og samfunnet forøvrig. Behovet for nordisk samarbeid på særlig små og sårbare spesialpedagogiske fagområder skal også vurderes.

En anerkjennelse

- Jeg oppfatter departementets forespørsel til meg, som representant for Norges største spesialpedagogiske fagmiljø, som en stor anerkjennelse av det fag- og forskningsmiljøet Institutt for spesialpedagogikk representerer. Instituttet er forøvrig det eneste norske fagmiljøet som er representert i gruppen. Det forutsettes imidlertid at ekspertgruppens arbeid skal være åpen og inkluderende, slik at gruppens vurderinger og anbefalinger i størst mulig grad har legitimitet i fagmiljøene og i samfunnet for øvrig, sier Rognhaug.

Ekspertgruppen skal levere sitt forslag til Kunnskapsdepartementet i løpet av høsten 2013.

Publisert 3. okt. 2012 08:05 - Sist endret 28. sep. 2018 09:50