Ny rapport om inkluderende undervisning

En ny rapport viser at barn med særskilte behov får høyere karakterer når de inkluderes i den ordinære undervisningen.

Illustrasjonsfoto: stock.xchng

Rapporten viser også at det gagner de øvrige elevene at disse barna inkluderes i den vanlige klasseundervisningen.

Forskerne kan foreløpig ikke si noe om hva det er som gjør at en inkluderende undervisningspraksis gir bedre læring.

Inkluderingsperspektivet er viktig

Post doktor Nils Breilid ved ISP har sittet i reviewgruppen som har vurdert og kvalitetssikret rapporten.

- At de øvrige elevene også tjener på at barn med spesielle behov inkluderes i klassen er et vesentlig poeng når det gjelder sentrale prinsipper i norsk opplæring: inkludering, likeverdig- og tilpasset opplæring. Studien viser derfor at inkluderingsperspektivet er viktig - ikke bare for dem som inkluderes, men også for miljøet de inkluderes inn i, sier Breilid.

Skal hjelpe lærere og skoleledere

Rapporten har vært utarbeidet av Dansk Clearinghouse på oppdrag fra Ministeriet for Børn og Undervisning i Danmark. Forskerne bak rapporten har gjennomgått 65 undersøkelser og vurdert hvilken betydning inkludering av elever med særskilte behov har for faglige resultater, sosiale ferdigheter samt klassens sosiale miljø og trivsel.

Resultatene vil nå samles i en bok som skal gjøres tilgjengelig for alle skoler i Danmark. Målet er å hjelpe skoleledere og lærere til å skape et mer inkluderende læringsmiljø som styrker elevenes læring og utvikling.

Av Camilla Rake
Publisert 10. sep. 2012 14:21 - Sist endret 19. okt. 2017 12:46