Ærespris til Simon Flem Devold

Flem Devold får Jonas-prisen 2013 for sitt livslange engasjement for barn og deres rettigheter gjennom avisspalten «På skråss».

Foto: Shane Colvin/UiO

– Jeg er svært takknemlig for de gode ordene og varme tankene som ligger bak tildelingen av Jonasprisen, sier Simon Flem Devold.

En foregangsmann

– Simon Flem Devold har vært en foregangsmann når det gjelder å stimulere barn og unge til å skrive og fortelle om sine opplevelser. Ikke minst barn og unge som har det vanskelig i livet og som trenger å bli sett, hørt og forstått, sier juryleder og professor Monica Dalen.

I godt selskap

Jonas-prisen deles ut av Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Prisvinneren skal ha ”medvirket til å skape et romsligere og mer tolerant samfunn, hvor menneskelig variasjon og personlige særtrekk vurderes som en berikelse og ikke som et problem.”

Tidligere prisvinnere har blant annet vært Lars Monsen, Wenche Foss, Gunnar Stålsett og Johan Olav Koss. Prisen deles ut av Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo

Påvirket voksne

– Simon Flem Devold har vært en venn som har sett forbi barns vansker, lyttet til dem og ikke minst tatt dem på alvor. Han har også fått andre voksne til å se og snakke med barn de møter i hverdagen som har det vanskelig og utfordrende, sier juryleder Monica Dalen

Jonas-prisen, som ble etablert i 1984, har fått navnet etter Jens Bjørneboes roman Jonas fra 1955. Boka rettet i sin tid kritikk mot skolens vilje til å inkludere barn med særskilte behov.

 

Publisert 20. aug. 2013 12:00 - Sist endret 23. aug. 2013 12:28