Opptaket til master i spesialpedagogikk er nå åpnet!

Det er nå mulig å søke på Master i spesialpedagogikk for høsten 2013. Søknadsfristen er 15. april.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Fordypninger

Ved opptaket til Masterprogrammet i spesialpedagogikk høsten 2013 vil følgende fordypninger ta opp studenter på heltid:

  • Logopedi
  • Utviklingshemning
  • Psykososiale vansker
  • Audiopedagogikk- hørsel, språk og kommunikasjon

Audiopedagogikk tilbake

Fordypningen audiopedagogikk- hørsel, språk og kommunikasjon er endelig tilbake som fulltidsstudium. Studiet er faglig oppdatert med nyere forskning.

Logopedi deltid

Nå kan du også ta logopedi som deltidsstudium over tre år med ukessamlinger de første to årene. Dette studiet tilbys for studenter som kvalifiserer til studieretning for spesialpedagogisk utviklingsarbeid.

Studieretninger

Masterprogrammet har to studieretninger: Studieretning for spesialpedagogisk rådgivning og Studieretning for spesialpedagogisk utviklingsarbeid. Opptakskravene er forskjellige for de to studieretningene.

Studieretning for spesialpedagogisk rådgivning gir test-sertifisering (Wechler-batteriet) som benyttes mye i PP-tjenesten. Studieretning for spesialpedagogisk utviklingsarbeid gir en bredere rådgivning og vurderingskompetanse som mer er rettet mot de som ønsker å jobbe i undervisningssektoren.

Hvordan søke

  • Du søker igjennom SøknadsWeb
  • Et utfylt følgeskjema skal i tillegg sendes inn av alle søkere
  • Søknadsfristen er 15. april

Gå til masterprogrammets sider for detaljert informasjon om opptakskravene.

Publisert 1. feb. 2013 08:48 - Sist endret 31. okt. 2014 08:32