Masterstudenter til Berkeley for å forske på uro i skolen

Masterstudentene Ragna Lill Stavnes og Stine Solberg ved ISP reiser ved nyttår til Berkeley for å skrive masteroppgave om uro i skolen. Deres oppfordring til andre som vurderer utveksling er klar: Reis!

Ragna Lill Stavnes og Stine Solberg. Foto: Marte Holhjem, UiO

Hvorfor har dere valgt å dra til Berkeley for å skrive masteroppgave?

Vi hadde et utvekslingsopphold ved University of California, Berkeley (UCB), på bachelor og det var en veldig positiv opplevelse. Når vi nå fikk anledning til å være med i prosjektet «Uro i skolen», som er et samarbeidsprosjekt mellom UiO og UCB, grep vi sjansen. Prosjektet vil gi oss en unik sjanse til å få et innblikk i det amerikanske skolesystemet.

Hvilke forventninger har dere?

Vi er spente begge to og forventer en positiv opplevelse, både faglig og sosialt, der vi får utviklet oss i møte med nye utfordringer.

Hva er det som er bra med nettopp Berkeley?

University of California, Berkeley. Foto: Shane Colvin, UiO

Det sosiale er veldig bra ved Berkeley, her møter du mennesker fra hele verden. Forelesningene er annerledes – på en positiv måte. Forholdet mellom forelesere og studenter er nærere, og det er enkelt å stille spørsmål og få hjelp. I tillegg har UCB en veldig flott campus.

Hva skal dere skrive masteroppgave om?

Ragna: Jeg skal skrive oppgave om uro som fysisk bevegelse. Fysisk bevegelse er en av flere sider ved uro. Jeg skal se på hva som gjør bevegelsene til uro og hvordan denne typen uro vises i klasserommet.

Stine: Jeg skal skrive om uro i forbindelse med teknologi og hva som karakteriserer forholdet mellom teknologi og uro.

I arbeidet med oppgaven vil vi begge gjøre klasseromsobservasjoner på en skole i Berkeley.

Siden vi er en del av et større forskningsprosjekt, er det satt noen rammer for oss på forhånd. Dette ser vi på som en fordel. Vi er en del av et større miljø opplever vi mye støtte og får inspirasjon fra de andre, mer erfarne, deltakerne i prosjektet.

Dere har vært så heldige å få et masterstipend fra UV – hvordan ville dette komme til nytte?

Vå må blant annet dekke skolepenger og ekstra boutgifter, så det koster å dra på utveksling. Stipendet fra UV vil derfor komme godt med når det gjelder å dekke de studierelevante utgiftene.

Dere var også i Berkeley som BA-studenter. Hva tenker dere at et utvekslingsopphold kan tilføre?

Å dra på utveksling bidrar til utvikling gjennom å oppleve et nytt land, møte nye mennesker og utfordringer. Ved Berkeley gjennomsyres studentlivet tilværelsen din på en positiv måte, og du blir beriket både faglig og sosialt. Vi vil oppfordre alle som har mulighet til å dra på utveksling bør gripe sjansen. Det krever planlegging, men når man først drar av gårde er det fantastisk.

Publisert 10. des. 2013 09:21 - Sist endret 9. jan. 2015 08:37