Monica Melby-Lervåg videre i søknadsprosessen om ERC starting grant

Professor Monica Melby-Lervåg ved ISP er videre til siste trinn i søknadsprosessen om ERC starting grant.

Melby-Lervåg sendte inn sin søknad til det Europeiske Forskningsrådet (ERC) høsten 2012 med prosjektet «Mathlearning» om utvikling og forebygging av matematikkvansker.

Søknaden er nå blitt vurdert og har gått videre til siste runde. Det innebærer at hun er invitert til intervju i Brussel i mai.

Prosjektet er planlagt med fem års varighet for fire forskere, i tillegg til prosjektleder.

Skal fremme pionerarbeid i forskningsfronten

ERC Starting Grant er et stipend som tildeles yngre forskere som har 2-7 års forskningserfaring etter avlagt doktorgrad. Stipendet skal fremme pionerarbeid i forskningsfronten. To bedømmelseskriterier for vitenskapelig kvalitet er avgjørende for tildelingen av midler, kvaliteten til forskeren som leder prosjektet, og kvaliteten på prosjektbeskrivelsen.

Konkurransen om midlene er hard, i 2012 mottok  ERC rundt 5000 starting grant søknader. Det er derfor en anerkjennelse å bli invitert til intervju i Brussel, selv om bare om lag en tredjedel av de som inviteres til intervju får finansiering. 

Positive erfaringer

Foto: Shane Colvin/UiO

Melby-Lervåg har så langt i prosessen positive erfaringer med å søke om EU-midler.

– Det er mye støtte å hente i søkerprosessen både fra UiO sentralt og fra NFR. Nå fikk jeg for eksempel akkurat melding fra EU-kontoret på UiO at de arrangerer en "drilldag" i intervju, hvor de setter sammen et intervjupanel som har vært med på slike intervjuer i Brussel før. Også når det gjelder budsjettet og andre praktiske ting ved søknaden får man god hjelp av forskningskonsulenter, økonomiseksjonen og UiOs EU-kontor.

Hun vil oppmuntre andre til å prøve deg på å søke om EU-midler, og kan avlive myten om ekstremt kompliserte søknadsprosedyrer.

Ingenting å tape

– For de som har søkt NFR om midler tidligere, er ikke en ERC søknad veldig annerledes. Begge krever en grundig prosjektbeskrivelse. Til forskjell fra NFR innebærer en ERC-søknad en grundigere beskrivelse av forskeren som leder prosjektet, siden ERC midlene er rettet mot en enkeltforsker og ikke en forskergruppe, slik NFR midlene ofte er.

– I tillegg er det en stor fordel at søknader som blir vurdert som gode av ERC, også har gode sjanser til å få FRIPRO midler, uten at man må sende en egen søknad dit. Slik sett har man ingenting å tape på å søke ERC, selv om man ikke skulle nå opp .
 

Av Camilla Rake
Publisert 1. mars 2013 07:25 - Sist endret 1. mars 2013 07:25