Nytt instituttstyre ved ISP

Instituttet har fått nytt styre for perioden 1. januar 2013 til 31. desesmber 2016

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Instituttstyret er instituttets øverste organ og har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten.

Medlemmer 01.01.2013 - 31.12.2016

  • Berit Rognhaug, instituttleder, instituttsstyrets leder
  • Jørgen Frost, instituttnestleder
  • Solveig-Alma Halaas Lyster, representant for fast vitenskapelig ansatte
  • Peer Møller Sørensen, representant for fast vitenskapelig ansatte
  • Silje Systad, representant for midlertidig vitenskapelig ansatte
  • Camilla Rake, representant for teknisk-administrativ ansatte
  • Astri Wilter Eriksson, studentrepresentant
  • Daniel Sandbakken Nilsen, studentrepresentant
Publisert 22. jan. 2013 08:39 - Sist endret 28. sep. 2018 09:51