Vellykket inkludering forutsetter spesialpedagogisk kompetanse

Ny undersøkelse viser hvordan inkludering kan styrke elevers faglige resultater og sosiale utvikling.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Positiv faglig og sosial effekt

Reviewundersøkelsen, utført av Dansk Clearinghouse, peker på at det er mulig å inkludere elever med særskilte behov i den ordinære undervisningen, og at inkludering kan ha en positiv faglig og sosial effekt på alle elever. Forutsetningen er at lærerne har tilstrekkelig kompetanse og tilgang på spesialpedagogisk støttepersonell.

Må forankres

I tillegg til adekvat kompetanse er forankring viktig for vellykket inkludering.

- Skal vi lykkes med inkludering er det viktig at den enkelte skole har en overordnet målsetning om å oppnå inkludering. Dette må gjenspeiles i tydelig målsetninger og klare tiltak for den enkelte elev, sier Nils Breilid. Breilid, som har vært postdoktor ved Institutt for spesialpedagogikk (ISP), har sittet i reviewgruppen for rapporten.

Sammenfatter resultatene av internasjonal forskning

Reviewundersøkelsen er utført på oppdrav for Ministeriet for Børn og Undervisning i Danmark, og sammenfatter resultatene av internasjonal forskning på effekten av inkludering av elever med særskilte behov i ordinær undervisning. Forskerne har både sett på betydningen for elevenes faglige resultater og sosiale ferdigheter, og for klassens sosiale miljø og trivsel.

Av Camilla Rake
Publisert 14. jan. 2013 12:58