Rekordhøye søkertall til masterstudiet i spesialpedagogikk

Ved søknadsfristens utløp 15. april i år var det kommet inn 466 søkere til masterprogrammet i spesialpedagogikk ved UiO. Dette er en stor økning fra tidligere år.

Illustrasjonsfoto: Colourcox.no

Meget populært studium

Aldri før har masterstudiet i spesialpedagogikk hatt så mange søkere. Totalt er det cirka fire søkere per studieplass. De mest polulære fordypningene er fremdeles logopedi og psykososiale vansker.

Fordeling av søkere

Ved årets opptak var det mulig å søke på fire forskjellige fordypninger. På fordypningen logopedi tas det også opp deltidsstudenter som får samlingsbasert undervisning over 3 år. Søkerne fordelt etter deres førsteprioritet ser slik ut:
 

Valgt fordypning (kun førsteprioritet) Antall søkere Stipulert antall studieplasser
Audiopedagogikk – hørsel, språk og kommunikasjon 32 25
Logopedi 115 30
Logopedi deltid 91 20
Psykososiale vansker 189 35
Utviklingshemning 39 30

Frister

  • For søkere som har fullført all utdanning som teller med i opptaket var fristen for å sende inn søknadspapirer 15. april.
  • Søkere som fullfører utdanning våren 2013 må sende oss endelig vitnemål slik at vi mottar det senest 1. juli.
  • Søkere fra bachelorprogrammet i spesialpedagogikk ved UiO behøver ikke sende inn vitnemål.

Svar på opptak

Svar på opptak blir publisert i Søknadsweb og sendt ut per post i midten av juli (ca 15. juli). Du bes svare på hvorvidt du ønsker plassen eller ikke via søknadsweb. Fristen for å svare på tilbud om plass er 1. august. Dersom du IKKE svarer innen denne fristen mister du plassen.

Publisert 23. apr. 2013 11:03 - Sist endret 31. okt. 2014 08:32