To forskningsprosjekter ved ISP har fått finansiering fra FINNUT

Prosjektene ledes av professor Monica Melby-Lervåg og førsteamanuensis Kari-Anne Bottegaard Næss.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Melby-Lervåg har fått midler til et prosjekt innenfor lese- og skrivevansker, og Bottegaard Næss har fått midler til et prosjekt innenfor utviklingshemning. Prosjektene er to av totalt fem prosjekter innenfor spesialpedagogisk forskning som har fått finansiering i denne runden av FINNUT.

Dekker hele utdanningssektoren

FINNUT er et stort og langsiktig program under Norges Forskningsråd som dekker hele utdanningssektoren – fra barnehage og skole til høyere utdanning og voksnes læring. FINNUT skal utvikle kunnskap av høy kvalitet og relevans for politikkutforming, forvaltning, praksisfelt og den enkelte.

 

Publisert 28. mai 2014 08:53 - Sist endret 31. mai 2014 09:51