FRIPRO-midler til forskere ved ISP

Forskergruppen Child, Language and Learning har nådd gjennom i den harde konkurransen om frie prosjektmidler (FRIPRO) fra Forskningsrådet.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Gruppen har nå fått midler til å gjennomføre prosjektet The vocabulary learning challenge - How can we improve Learning efficiency? Målet med dette prosjektet er å undersøke om effekten av vokabulartrening kan forbedres ved å inkorporere ny kunnskap om språk og læringsprosesser.

Vil forebygge vansker

Vokabularet spiller en nøkkelrolle i språkutvikling. En rekke studier har vist at et dårlig vokabular kan ha langsiktige negative konsekvenser blant annet for leseutvikling, skoleresultater og arbeidsdeltakelse. Forskerne håper at prosjektet kan bidra med ny kunnskap som kan forebygge senere vansker hos barn og unge.

Skal fremme de beste forskerne

FRIPRO er en åpen, nasjonal konkurransearena for forskning som favner alle fag. Den skal fremme vitenskapelig kvalitet, fornyelse og dristighet i internasjonal forskningsfront. Konkurransen i FRIPRO er hard, og kun de beste forskerne med spesielt gode prosjekter og svært godt skrevne søknader har mulighet til å nå opp.

 

 

Publisert 11. des. 2014 11:24 - Sist endret 24. juni 2022 15:09