Savner skikkethetsvurdering i utdanningene i spesialpedagogikk

Alt fra lærere til tannteknikere blir i løpet av studiet vurdert om de er «skikket» til å jobbe med mennesker. Spesialpedagogstudentene holdes utenfor ordningen mot deres vilje.

Illustrasjonsfoto: Alex Tufte

Studenter ved i alt 26 utdannelser kan kastes ut fra studiet dersom de ikke er «skikket til yrket». Dette er studenter som skal bli lærere, helse- og sosialarbeidere.

Også tannteknikere, «håndverkere» som lager tannerstatninger, er på listen over studenter som blir vurdert om de har de faglige og personlige forutsetningene som trengs for å jobbe med mennesker.

Spesialpedagogikk står derimot ikke på listen. Disse får for eksempel jobber som assistenter i skole og barnehage og jobber tett med barn med psykisk utviklingshemming eller andre spesielle behov. Denne uken har Dagens Næringsliv tatt opp saken.

Studentene vil vurderes

– Det utrolig paradoksalt. Det burde jo vært strengere krav til oss enn til lærere, sier Daniel Sandbakken Nilsen, som snart er ferdig med en bachelor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo (UiO) og leder studentutvalget.

– Jeg kan ha ekstreme meninger som ikke er forenlig med det å være spesialpedagog, uten at jeg kan bli kastet ut. Instituttet har ikke noe verktøy til å gjøre det, sier han.

Selv om de ikke blir lærere, går mange av disse studentene ut jobb i barnehage og skole. Det bekrefter Berit Rognhaug, instituttleder ved Institutt for spesialpedagogikk (ISP), UiO.

Hun sier alle studentene deres må levere politiattest før de får lov til å gå ut i praksis, og at det gir en viss sikkerhet.

– Det dekker noe, men ikke alt. Nå har jeg vært instituttleder i fire år. På den tiden har jeg hatt saker der jeg har savnet å kunne gjøre en skikkethetsvurdering, sier Rognhaug.

Savner verktøy

Rognhaug sier hun gjerne skulle vært underlagt regelverket. Da kunne instituttet utestengt spesialpedagogikkstudenter i inntil tre år. I dag har de liten mulighet til å utestenge studenter som for eksempel ikke klarer å kommunisere med barn, mangler omsorgsevne, har psykiske problemer eller ikke endrer uakseptabel adferd.

De kan stryke studenter i praksis, men det vil ikke hindre studentene i å forsøke på nytt. I mangel på skikkethetsvurdering har instituttet brukt UiOs jurister for å få råd om håndtering av enkelte studentsaker.

– Vi kan lage rutinebeskrivelser for hvordan vi skal håndtere slike saker, men har ikke myndighet til å bestemme at vi skal ha skikkethetsvurdering. sier Rognhaug.

Det er Kunnskapsdepartementet (KD) som bestemmer hvilke utdannelser som skal omfattes av forskriften. Hverken spesialpedagogikk eller ulike videreutdanninger innen helse, sosial og lærerfag er på listen, noe som ble nevnt i en nasjonal rapport om skikkethetsvurdering som departementet fikk i 2011. Statssekretær Bjørn Haugstad i KD sier de nå går gjennom forskriftene om skikkethet.

Publisert 16. mai 2014 08:00 - Sist endret 16. mai 2014 08:01