Jonasprisen 2014: Pris for lærerengasjement

Debattant, programleder og lærer Håvard Tjora får Jonasprisen 2014 for sitt engasjement for lærerrollens betydning i norsk skole.

 

FOTO: Shane Colvin/UV

- Det har i perioder vært ganske krevende og ensomt å holde på slik som jeg har gjort. Jeg har møtt en del kritikk både i forhold til ting jeg har skrevet, og i forbindelse med TV-serien jeg deltok i. Som  samfunnsdebattant må en jo tåle at folk er uenige, og det er det jo noen som er. Derfor er anerkjennelsen fra komiteen veldig hyggelig, sa Tjora etter prisutdelingen.

Vist mulighetene

Jonas-prisen deles ut årlig av Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Tidligere prisvinnere har blant annet vært Lars Monsen, Simon Flem Devold, Wenche Foss, Gunnar Stålsett og Johan Olav Koss.

- Ved sin deltakelse og engasjement har Tjora vist hvilket potensiale som finnes i alle elever dersom de blir sett og møtt med forståelse, respekt og varme. Slik har han bidradd til å gjøre skolen mer romslig og inkluderende overfor alle elever, sa juryleder og professor Monica Dalen i sin tale.

Rapporter uten omsorg

Tjora vektla nødvendigheten av en skole der lærernes faglige styrke går hånd i hånd med medmenneskelighet og varme.
- Kjærlighet og omsorg er den viktigste faktoren i barns skolehverdag, men dette perspektivet mangler i alle rapportene som blir skrevet fra skolenorge, sa Tjora i takketalen.

Skaper skoleengasjement

Tjora får også ros for sin innsats som samfunnsdebattant. 
- Tjora har blant annet gjennom sin spalte i Magasinet, satt viktige pedagogiske temaer på dagsordenen. På den måten har han bidratt til større engasjement og forståelse for læring både blant elever, lærere og foreldre. Og spesielt for elever som strever i skolesituasjonen, sa juryleder Dalen.


Jonas-prisen, som ble etablert i 1986, har fått navnet etter Jens Bjørneboes roman Jonas fra 1955. Boka rettet i sin tid kritikk mot skolens vilje til å inkludere barn med særskilte behov.

Publisert 19. aug. 2014 13:08 - Sist endret 19. aug. 2014 15:51