Pris til ISP-forsker

Førsteamanuensis Janne von Koss Torkildsen har sammen med fire kollegaer blitt tildelt pris for beste artikkel innenfor språk i tidsskriftet Speech, Language and Hearing Research.

Janne von Koss Torkildsen (nr. to fra venstre) etter prisutdelingen. Til stede på bildet er tre av medforfatterne på artikkelen. Fra venstre Elena Plante, Jessica Aguilar og Natalie Dailey. Den siste forfatteren, Rebecca Gomez, var ikke til stede da bildet ble tatt.

Prisen får de for artikkelen Exemplar variability facilitates rapid learning of an otherwise unlearnable grammar by individuals with language-based learning disability. I artikkelen viser forfatterne at personer med språkvansker kan lære seg en ny grammatikk på bare få minutter ved å utsettes for stor språklig variasjon. Dette er det motsatte av hva som vanligvis gjøres i behandling i dag.

Av høyeste kvalitet

Prisen er en såkalt Editor's Award, og tildeles den artikkelen som  innfrir de aller høyeste standarder for forskningsdesign, presentasjon og impacct for et gitt år. Den ble tildelt under the American Speech-Language-Hearing Association Convention 2014 i Florida.

 

Referanse til artikkelen:

Torkildsen, J. v.K., Dailey, N. S., Aguilar, J. M., Gómez, R., & Plante, E. (2013). Exemplar variability facilitates rapid learning of an otherwise unlearnable grammar by individuals with language-based learning disability. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 56(2), 618-629.

 

Publisert 26. nov. 2014 10:25 - Sist endret 26. nov. 2014 11:27