Gode resultater for spesialpedagogikk

Studentene ved ISP er generelt fornøyde med studiene. Det viser NOKUTs nye studiebarometer.

Foto: Alex Tufte

Bachelorprogrammet og masterprogrammet i spesialpedagogikk skårer henholdsvis 4 og 4,2 av 5 mulige poeng på generell tilfredshet. Dette er over gjennomsnittet for de pedagogiske utdanningene i Norge. ISPs studieprogrammer skårer også bra når det gjelder engasjement, yrkesrelevans, eksamen og læringsutbytte.

– Dette er gode resultater for ISP, og tyder på at vi langt på vei har lyktes med å skape studieprogrammer som oppleves som gode, relevante og engasjerende av studentene, sier instituttleder Berit Rognhaug.

Fortsatt en jobb å gjøre

Hun er imidlertid også opptatt av at det fortsatt er ting instituttet kan bli bedre på.

– Studiebarometeret viser at våre studier skårer lavt på studentenes opplevelse av medvirkning og individuell oppfølging i undervisningen. Her har vi en jobb å gjøre. Våre studenter skal bli sett og hørt, og de skal få gode tilbakemeldinger på det de gjør i løpet av studietiden.

Nasjonal portal

Studiebarometeret er en nettportal som viser studentenes oppfatninger om studiekvalitet. Dataene bygger på en nasjonal spørreundersøkelse. Portalen skal være et verktøy for potensielle studenter, nåværende studenter og institusjoner som ønsker informasjon om studentenes syn på kvalitet. Studiebarometeret er initiert av Kunnskapsdepartementet og utføres av NOKUT.

Av Camilla Rake
Publisert 4. feb. 2014 07:42 - Sist endret 5. mars 2014 10:05