English version of this page

Slik kontakter du forsknings- og studieadministrasjonen ved ISP

Institutt for spesialpedagogikk har innført administrative team. 

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

 

Vi deler ansvaret for oppgaver og henvendelser.

  • Ekspedisjonen kontakter du ved praktiske generelle henvendelser, eller hvis du er usikker på hvilket team din henvendelse gjelder.

 

Førstelinjetjeneste: Ekspedisjonen, sammen med teamadressene, fungerer som førstelinjetjeneste på ISP. Du kan kontakte ekspedisjonen på telefon eller e-post, hvis du er usikker på hvilken teamadresse du skal bruke, eller hvis du har andre praktiske generelle henvendelser, som ikke gjelder forsknings- og studieadministrasjon. Ekspedisjonen kan også hjelpe deg å finne riktig team for din henvendelse.

Hvem kontakter jeg?

Instituttets kontaktveieleder er oppdatert.

Her vises kontaktinformasjonen til de ulike administrative teamene og ekspedisjonen.

Hvordan håndteres henvendelser til teamene?

Henvendelsene som sendes på e-post til de administrative teamene havner i en såkalt request tracker-kø (RT-kø). Systemet tildeler henvendelsen et saksnummer, et såkalt ticket number. Alle i teamet har tilgang til samtlige henvendelser. Teamets medlemmer kjenner selv sine ekspertiseområder, men skal kunne svare på de andres områder ved fravær.

Hvordan får jeg svar?

Når du sender en  e-post til et av teamene, får du automatisk tilsendt et saksnummer fra køsystemet. Denne køen er utformet slik at din henvendelse ikke blir lukket før du får svar.

 

Publisert 21. okt. 2015 10:01 - Sist endret 22. okt. 2015 15:45