Ærespris til Marte Wexelsen Goksøyr og Kjersti Horn

Skuespiller Marte Wexelsen Goksøyr og teaterregissør Kjersti Horn tildeles Jonas-prisen for sin medvirkning til å skape et romsligere og mer tolerant samfunn.

Teaterregissør Kjersti Horn og skuespiller Marte Wexelsen Goksøyr tildeles Jonas-prisen 2016. Foto: Shane Colvin/UV- fakultet, UiO. 

Jonas-prisen er en ærespris som årlig tildeles en person, organisasjon eller institusjon som har gjort en ekstraordinær innsats for å fremme opplysning om funksjonshemmede og funksjonsdiskriminerte og deres vilkår i samfunnet.

Prisen deles ut av Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Tildelingen i år er 30.gang Jonas-prisen deles ut.

Har økt toleransen i samfunnet

Som henholdsvis skuespiller og teaterregissør har de hver for seg bidratt til dette i ulike sammenhenger. De har også samarbeidet gjennom teateroppsetningen «Styrtet engel» som tok for seg problemstillinger rundt det å være menneske og det å stå utenfor. Flere av skuespillerne i «Styrtet engel» hadde funksjonsnedsettelser – Wexelsen Goksøyr, som har Down syndrom, var en blant mange på scenen.

I juryens begrunnelse heter det blant annet: Årets prisvinnere har på en troverdig og naturlig måte fått fram at ingen trenger å være utenfor, aller minst på teaterscenen. Ved å vise at teaterscenen er for alle, har de vært til inspirasjon for andre kunstnere og bidratt til et mer mangfoldig samfunn.

– Årets prisvinnere løfter fram mangfold på en naturlig og tilforlatelig måte.  De har bidratt til et rikere mangfoldsyn og til å øke toleransen og romsligheten i samfunnet, sier Ivar Morken, leder av Jonas-komiteen.

Ikke-inkluderende samfunn

Wexelsen Goksøyr og Horn synes det er en ære å få Jonas-prisen.

– Alle er annerledes, og vi må jobbe for å øke toleransen for dette. Hvis alle var like, hvordan ville samfunnet blitt da. Jeg er en kvinne med Down syndrom og jeg synes ikke vi har et inkluderende samfunn. Samfunnet og enkeltmennesker må tørre å se sine egne fordommer, sier Marte Wexelsen Goksøyr.

Foto: Shane Colvin. Intervjuer: Aina Rødal. Redigering: Shane Colvin og Aina Rødal

Ønsker at alles erfaringer skal verdsettes

Kjersti Horn er selv kortvokst og er opptatt av mangfold og at man bør se på menneskelig variasjon som en berikelse.

– Et mangfoldig samfunn mener jeg kjennetegnes av at alles erfaringer verdsettes. Der alle blir sett, der målet ikke er at alle skal nå opp til en norm, men der det finnes ulike måter å leve livet sitt på, sier Horn.

– Som funksjonshemmet er det ofte snakk om at man skal «få hjelp til å klare seg». Jeg bruker heller å tenke; hvordan kan man få et helmaks liv. Full pupp liksom, ikke bare «sånn helt greit, det går». Det mener jeg burde være mulig for alle, men det krever jo at man lærer seg å akseptere at folk lever livene sine på forskjellig måte, avslutter hun.

Kjersti Horn: –  Få funksjonshemmede orker å være synlige

I godt selskap

Jonas-prisen har blitt utdelt hvert år fra 1986. Tidligere prisvinnere har blant annet vært Wenche Foss, Gunnar Stålsett, Margreth Olin, Johan Olav Koss, Lars Monsen, Herbjørg Wassmo, Simon Flem Devold og Håvard Tjora.

 

Av kommunikasjonsrådgiver Aina Rødal, UiO, Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Publisert 23. aug. 2016 12:00 - Sist endret 24. aug. 2016 15:15