Markerte Verdensdagen for Down syndrom på NRK P2

Forskergruppen DSL+ ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet var med på å markere Verdensdagen for Down syndrom gjennom deltagelse i samfunnsmagasinet Ekko på NRK P2. 

Illustrasjonsfoto: Colourbox

I 2011 erklærte FNs generalforsamling at 21. mars skal være Verdensdagen for Down syndrom.

En av hensiktene med Verdensdagen er å formidle ny kunnskap om læringsmulighetene til mennesker med det som er den hyppigste genetiske enkeltårsaken til utviklingshemming.

Har språkvansker i varierende grad

Barn med Down syndrom opplever språkvansker i varierende grad og de synes å ha en særegen språkutviklingsprofil. Språkvanskene deres påvirker mulighet for læring, utvikling og sosial fungering og senere også mulighet for deltakelse i samfunns- og arbeidsliv.

Nyutviklet språkapp

Førsteamanuensis Kari-Anne Bottegaard Næss. 

På bakgrunn av forskningsbasert kunnskap om språkutviklingsprofilen til barn med Down syndrom samt motivasjon for arbeid med språkoppgaver, er det ved Det Utdanningsvitenskaplige fakultet, utviklet et nytt språkstimuleringstiltak. Tiltaket presenteres for elevene gjennom en nyutviklet app som gir mulighet for systematisk trening og naturlig dialog med lærer og klassekamerater.

Vil øke antall ord barna kan

Tiltaket tar utgangspunkt i digitale bildebøker og tilhørende visuelt materiale som er utviklet spesielt til DSL+-prosjektet. Målet med tiltaket er å øke antall ord barna kan og øke kvaliteten på ordkunnskapen deres, samt oppnå en overføringseffekt til språkferdigheter generelt.

– Denne appen, den har altså til hensikt å øke barnas ordforråd. Vi har lagd en todelt app. Den ene delen består av systematisk trening på ord. Den andre delen består av billedbøker og fokuserer på dialog mellom elev og lærer, og mellom elev og medelever i klassen, sier førsteamanuensis Kari-Anne Bottegaard Næss ved Institutt for spesialpedagogikk.

– Veldig ofte har barna et langt større ordforråd enn de har evne til å ekspressivt uttrykke selv. De har også ofte et gap mellom hvor mange ord de forstår, eller hva de forstår, og hva de selv er i stand til å uttrykke. Vi er spesielt opptatt av å øke barnas ordforråd, fordi det ser ut til at det påvirker annen utvikling, blant annet den sosiale utviklingen, det påvirker muligheten til å lære seg å lese, å skrive, og det virker også som om det påvirker muligheten til deltakelse og inkludering i skolen, sier Bottegaard Næss. 

Postdoktor Liv Inger Engevik

App med 40 billedhistorier

Å lage en app åpner for bruk av lyder, effekter, videoer og  bilder. Men å spe på med mest mulig av dette, er ikke nødvendigvis det som fungerer best, ifølge Liv Inger Engevik, som er postdoktor på forskningsprosjektet. 

–  I mange apper, og i mange billedbøker som er utviklet for barn generelt, så er det en tendens at veldig mye skjer på en gang. Men det kan vise seg å være ganske distraherende for ungene når det blir for masse på en gang. Så her er det valgt ut noen effekter som skal kun være der for å bygge opp om forståelsen av den lille historien og ikke distrahere, sier Engevik. 

Appen med 40 billedhistorier er ikke helt ferdig. Men når den blir det, skal den testes ut i klasserommet, og da kan forskerne måle i hvor stor grad den nye læringsmetoden øker ordforrådet.

–  Med en gang de begynner på skolen fra første klasse, så ønsker vi å gi de en optimal utviklingsmulighet. Det vi gjør nå er å rekruttere barn som begynner i første klasse. Vi ønsker kontakt med alle barn som har Down Syndrom og som skal gå i førsteklasse fra høsten 2016, sier Bottegaard Næss.

Rekrutterer barn til studien

Førsteklassingene som blir med i prosjektet blir delt inn i to grupper: den ene gruppen starter opp med appen og læringsprogrammet høsten 2016, med en gang de begynner på skolen, mens den andre starter opp etter jul.

Du kan lese mer om språkappen og rekruttering av barn her

Av seniorkonsulent Marika Vartun og kommunikasjonsrådgiver Aina Rødal
Publisert 21. mars 2016 14:15 - Sist endret 18. feb. 2019 12:54