Kongens fortjenstmedalje 2016 til professor emeritus Henning Rye

Etter flere tiår med utrettelig og stillfarende innsats for å sikre barn god og utviklende omsorg - på tvers av landegrenser.

Henning Rye, professor emeritus ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO (foto: Anne Arnesen/UiO)

Henning Rye, professor emeritus, ble tildelt Kongens fortjenestmedalje 2016 for sitt virke i arbeid med

  • barn med særskilte behov og deres familier.
  • sitt  mangeårige internasjonale samarbeid i flere land -  særskilt med Addis Abeba Universitet, Etiopia, innen forskning og utvikling av spesialpedagogisk Master studie.
  • for sitt forskningsbaserte utviklingsarbeid  og grunnleggelse av den internasjonale stiftelsen ICDP - International Child Development Organisation, som også har inspirert mange av våre studenter gjennom årene ved hans forelesninger om tidlig intervensjon og ressursbasert samspill mellom omsorgsgiver og barn.
    Professor emeritus Henning Rye gratuleres av fylkesmann i Oslo og Akershus Valgerd Svarstad Haugland (foto: Kristin Fedje Fredriksen/UiO)

 

Om Kongens fortjenstmedalje: Kongens fortjenstmedalje

Kongens fortjenstmedalje ble stiftet av Kong Haakon VII 1. februar 1908. Den deles ut som belønning for innsats av særlig samfunnsgavnlig natur på områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid.

Publisert 21. sep. 2016 16:54 - Sist endret 22. sep. 2016 09:38