Viktig med tidlig innsats for barn som strever med språk og lesing

Professor Solveig-Alma Halaas Lyster ble hyllet med en forelesningsrekke i et fullsatt auditorium fredag 11. november. Det " take-home-message"- som gikk igjen i de fleste forelesningene var: Jo tidligere hjelp - desto bedre effekt.

Over 200 var påmeldte til avslutningsseminaret for professor Solveig-Alma Halaas Lyster, Institutt for spesialpedagogikk, UiO (foto: Shane Colvin / UiO)

Bredt publikum

Seminaret, som ble holdt på engelsk var åpent for alle, og det var et bredt publikum: Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste (PPT), Nasjonalt folkehelseinstitutt, Statped, Oslo Universitetssykehus, NAV, Barnehabiliteringen Ullevål, Bærum kommune, Utdanningsetaten, Institutt for pedagogikk, UiO, Institutt for spesialpedagogikk, UiO, barnehagekontorer, Oslo Voksenopplæring, Oslo kommune og mange skoler og barnehager. 

Seminaret ble ledet av Kari-Anne Bottegaard Næss, førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO (foto: Shane Colvin / UiO)

Foreleserne og deres bidrag på dagen var:

Professor Maggie Snowling, St John's College, Storbritania: When does SLI become Dyslexia?

Professor Monica Melby Lervåg, Institutt for spesialpedagogikk, UiO: The cohort study- Knowledge we have gained and lessons we have learned

Stipendiat Hanne Næss Hjetland, Institutt for spesialpedagogikk, UiO: Development of language and reading comprehension ability from 4 years to 4th grade

Postdoktor Jannicke Karlsen, Institutt for spesialpedagogikk, UiO: Development of language and reading comprehension in Norwegian second language learners – a comparison with a cohort of Norwegian monolingual children

Professor Arne Lervåg, Institutt for pedagogikk, UiO: Morphology and the development of reading skills: Sol’s very long longitudinal study – are there anything more to report? 

Professor emerita Turid Helland, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, UiB: “Speak up!” - The Bergen Longitudinal Dyslexia Study

Dosent Rolf Bjarne Fasting, Høgskolen i Oslo og Akershus:  Learning to read - learning to write: paths for learning

Professor Bente Eriksen Hagtvet, Institutt for spesialpedagogikk, UiO: From oral to written language in a semi-transparent orthography as evidenced in a sample of children at familial risk of dyslexia   

Førsteamanuensis Kari-Anne Bottegaard Næss, Institutt for spesialpedagogikk, UiO: DSL+- an effective vocabulary intervention for children with Down syndrome

Førsteamanuensis Melanie Kirmess, Institutt for spesialpedagogikk, UiO: CILT Research

Førsteamanuensis Janne von Koss Torkildsen, Institutt for spesialpedagogikk, UiO, i samarbeid med Førsteamanuensis Joanne Arciuli, Universitetet i Sydney, Australia, og Professor Ona Bø Wie, Institutt for spesialpedagogikk, UiO:  Statistical learning in children with specific language impairment

Professor II Charles Hulme, Institutt for spesialpedagogikk, UiO: Interventions to improve children's reading and language skills

 

Sammendrag på engelsk av foredragene finner du her.

Stipendiatene Silje Systad og Arne Kirkhorn Rødvik, ISP, UiO, fylte auditoriet med nydelig musikk til ære for Solveig-Alma Halaas Lyster (foto: Shane Colvin / UiO)

 

Av Marika Vartun
Publisert 14. nov. 2016 16:19 - Sist endret 19. okt. 2017 12:52