– Kan vi leve uten kategorier og medisinske merkelapper?

–  Selv om svaret på spørsmålet om vi kan leve uten kategorier er nei, simpelthen fordi kunnskap må systematiseres for å forstås, må vi aldri slutte å spørre - "hva gir medisinske merkelapper oss og hva tar de i fra oss ?", sa professor Dan Goodley fra Sheffield University, som gjesteforeleste på Institutt for spesialpedagogikk.

 

Professor Simo Vehmas sin gjesteforelesning hadde tittelen “Disability diagnoses, (alternative) facts, and sensible politics"  (foto: Shane Colvin / UiO)

Professor Jan Grue fra Institutt for spesialpedagogikk hadde invitert professor Dan Goodley fra Sheffield University, professor Simo Vehmas fra Universitetet i Helsinki, professor Tone Kvernbekk fra Institutt for pedagogikk, UiO og professor Eivind Engebretsen fra Institutt for helse og samfunn, UiO for å problematisere og diskutere kategorisering av funksjonshemminger.

Tema for seminaret var:

  • Hvordan diagnostiseres og kategoriseres elever?
  • Hvordan skilles det mellom pedagogikk og spesialpedagogikk? 
  • Hvordan virker medisinske merkelapper sammen med sosiale og politiske krefter.

–  Læren om kunnskap, epistemologien, viser oss at kategorisering er nødvendig for mennesker for å skape orden i fenomener og kunnskaper, sa Tone Kvernbekk.

Hun minnet oss samtidig på at kategoriene hele tiden er i endring, og at det er viktig å vite hvorvidt vi skaffer oss et overblikk ved hjelp av kategorisering, eller går i dybden.

Professor Eivind Engebretsen fra Institutt for helse og samfunn, UiO, var med i diskusjonen og poengterte:

 –  Selv om vi aldri kommer i fra det å kategorisere, så er det viktig å spørre oss selv hva vi skal bruke kategoriseringen til. Kategoriseringen kan være hensiktsmessig i noen sammenhenger, men den kan også være uhensiktsmessig i andre sammenhenger.

Åpent seminar på institutt for spesialpedagogikk: "Pedagogikk og kategorisering av funksjonshemminger" (foto: Shane Colvin) 

Programmet for seminaret var:

10:00 Kaffe

10:20 Åpning ved professor Jan Grue (Institutt for spesialpedagogikk)

10:30 Professor Dan Goodley: “Disability labels, educational categories and an in-between-al politics"

11:15 Kommentarer ved professor Tone Kvernbekk (Institutt for pedagogikk), fulgt av åpen diskusjon

12:00 Lunsj (kan kjøpes i kafeteriaen i Helga Engs hus) 

13:00 Professor Simo Vehmas: “Disability diagnoses, (alternative) facts, and sensible politics"

13:45 Kommentarer ved professor Eivind Engebretsen (Medisinske fakultet, Avdeling for helsefag), fulgt av åpen diskusjon

14:30 Oppsummering og avslutning ved professor Jan Grue

– Hva er det spesielle ved spesialundervisning? Alle foreleserne initierte gode diskusjoner i salen (foto: Shane Colvin / UiO)

 

Av Marika Vartun & Kathrine Høegh-Omdal
Publisert 7. juni 2017 15:12 - Sist endret 8. mai 2019 14:39